Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Welcome to the open library

We are active from Monday to Saturday in hours from 8:00 to 20:00. Using our resources on the spot doesn't require holding a library card.

We are inviting...

Wykaz publikacji pracowników UŚ i UE

Logo Uniwersytetu ŚląskiegoBibliografia Dorobku Pracowników UŚ [wejście]
Logo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachBibliografia Publikacji Pracowników Naukowo-Dydaktycznych UE [wejście]

Photos to "Calendar CINiBA 2017" - photo competition for students

Photo competition for students on a photo to We invite all students to participate in a photo competition that will result in issuance calendar Scientific Information Centre and Academic Library for 2017. The subject of the work should be related to CINiBA, except that it is arbitrary and depends on the inventiveness of the creator. The authors of the best pictures will publish it on the calendar and will receive prizes-surprises. The competition is organized by Scientific Information Centre and Academic Library in Katowice (CINiBA) - common library of the University of Silesia and the University of  Economics in Katowice. We invite you to join us and send your works!

Competition rules

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.