CINIBA - Základní pravidla

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider

NAŘÍZENÍ
č. 3/2012 r.
Ředitele Centra Vědecké informace a Akademické knihovny ze dne
10. září 2012 r.


V souladu s Pravidly zpřístupňování knižního fondu v CINiBA (příloha do Usnesení č.
121 Senátu SU ze dne 13. března 2012 r.) nařizuji Základní pravídla týkající se Uživatelů CINiBA.

Nařízení je pravomocné ke dni, kdy budou podepsány.

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec
Ředitel Centra Vědecké informace a Akademické knihovny


I. Uživatelé mají povinost:
1.    Odkládat do šatny (a v období jara a léta do depozitních skříněk) svrchní oděvy, deštníky, složky, batohy a tašky, jejichž rozměry překračují 40x30x15cm. Čtenáři speciálních knižních fondů mají povinost odložit do šatny všechny tašky, složky bez ohledu na jejich velikost.
2.    Dodržovat klid na území CINiBA, kromě místností určených pro skupinovou práci.
3.    Znát aktuální informace dávané do vědomosti uživatelů, které souvisí s pravidly používání knižního fondu a službami CINiBA.
4.    Opatrné zacházení s knižním fondem a vybavením CINiBA, spolu s dbaním o přiměřenou čistotu rukou a oblečení.
5.    Kontrolovat, zda z CINiBA odnášené materiály jsou určeny k absenčnímu půjčování, a v případě, že ano, je třeba zkontrolovat, zda jsou správně zaregistrovány na kontě uživatele.
6.    Na požádání zaměstance ochrany ukázat vynášené knihy a také dovolit nahlédnout do tašek bez ohledu na jejich velikost.
7.    Vypínat zvukové signály v mobilních telefonech a jiných elektronických zařízeních na území celé CINiBA.

II. Je zakázáno:
1.    Chování obtěžující jiné uživatele, kromě jiného hlasité hovory, hlasité nastavení osobních přístrojů, přestavování a schovávání knih a časopisů před jinými uživately.
2.    Veškeré činnosti způsobující poškozování knihovního materiálu během čtení (např. podtrhování textu, rozkládání knih hřbetem nahoru, atp.), a také provádění kopií takovým způsobem, který ničí knihu (např. Rozložení knih tak, že se ničí hřbety)
3.    Nosit jídla a nápoje (vyjímkou je voda v plastových láhvích s uzávěrem), kouřit tabák, pít alkohol a brát drogy.
4.    Vstupovat do CINiBA osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog.
5.    Nechávat bez dozoru osobní majetek Uživatele. CINiBA neručí za osobní mění uživatele.

Udostępnij