Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Dzień Kultur Indii i Nepalu

plakat dnia kultur Indii i Neapolu dotyczący warsztatów językowych21 marca 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się Dzień Kultur Indii i Nepalu. W programie wydarzenia zaplanowano: warsztaty językowe, warsztaty jogi, które poprowadził nauczyciel z Akademii Jogi i Terapii Ruchem, wykład poświęcony kulturom Indii i Nepalu, który wygłosiła Patrycja Szewczyk – studentka, podróżniczka, wolontariuszka, a także warsztaty kulinarne, które miały miejsce w pubie „Eureka” (Katowice, ul. św. Jacka 1a).

Więcej o Dniu Kultur Nepalu i Indii

Światowy Tydzień Mózgu 2016

logo Tygodnia Mózgu 2016

Od 14 do 18 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyły się wykłady organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2016. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii. Było adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Wykłady miały charakter otwarty. Serdecznie dziękujemy za udział.

Program i zgłoszenie udziału w warsztatach

Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”

11 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”. Seminarium skierowane jest do nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami ewaluacji w glottodydaktyce.

Więcej informacji o konferencji

IT suits You! - spotkania na temat świadomego trybu życia

DZIEN KOBIET 2016 CINIBA12 marca (sobota) od godziny 15.00 zapraszamy do CINiBA na warsztaty w ramach obchodów Dnia Kobiet. Sopra Steria Polska oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka organizują wspólnie wydarzenie dla Kobiet, z udziałem Kobiet (oraz Mężczyzny!). W czasie spotkań postaramy się znaleźć odpowiedzi na m.in. takie pytania: jak chronić swoją prywatność w sieci, jak szukać i wartościować informacje w Internecie, dlaczego kobiety mogą odnieść sukces w męskim świecie, jak się odżywiać. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy.

Program i zgłoszenie udziału

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa3 i 4 marca 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyły się Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. W programie wydarzenia zaplanowano dwa mistrzowskie wykłady: „Codzienność reklamy” dr. hab. Jacka Warchali oraz „Jak odnieść sukces w negocjacjach?” prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, a także zwiedzanie nowoczesnego budynku biblioteki hybrydowej, warsztaty negocjacyjne, reklamowe i językowe oraz szkolenie pt. „Sztuka szukania w labiryncie informacji”.

Program Dni Otwartych

II Festiwal Języka Ojczystego

Emblemat FJO 201622, 25 i 29 lutego 2016 r. w CINiBA oraz na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywał się Festiwal Języka Ojczystego. W programie przewidziano wykłady, m.in. "O poszukiwaniu przodków na Górnym Śląsku", a także grę edukacyjną dla uczniów szkoły podstawowej. Spotkania miały charakter otwarty i były przeznaczone przeznaczone dla wszystkich miłośników języka polskiego.

Program Festiwalu Języka Ojczystego

500 lat polskiego ekslibrisu – wykład dra hab. Krzysztofa Marka Bąka

500 lat ekspibrisu w Polsce

26 lutego (piątek) o godzinie 11.00 w CINiBA (Sala Konferencyjna, poziom 0) odbył się otwarty wykład dra hab. Krzysztofa Marka Bąka, podsumowujący jego autorską wystawę pt. "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym". Przedmiotem wykładu była historia grafiki służącej oznaczaniu własności książki, czyli tytułowego ekslibrisu – od początku jego historii w XV-wiecznych Niemczech po dzień dzisiejszy. Autor zwrócił szczególną uwagę na motyw naturalny znaku – zwierzę lub roślinę, niosący metaforyczną historię posiadacza takiego znaku.

Więcej informacji

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.