Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Wystawa pt. "Oblicza prasy harcerskiej i skautowej"

Od 4 grudnia 2015 r.  do 10 lutego 2016 r. zapraszamy do CINiBA na wystawę pt. Oblicza prasy harcerskiej i skautowej. Ekspozycja została przygotowana z wykorzystaniem kolekcji czasopism ze zbiorów Pałacu Młodzieży w Katowicach. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu oraz CINiBA. Projekt ten nawiązuje do konferencji, która pod tym samym tytułem odbyła się w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu 2 grudnia 2015 r. Debatę zorganizowano we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas oraz z Uniwersytetem Śląskim. Prezentacja czasopism mieści się w Holu Głównym (poziom 0). Zapraszamy.

 

Obszerna relacja z konferencji, a także na temat tradycji prasy harcerskiej w Polsce znajduje się na blogu prof. Bogusława Śliwerskiego

http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.