Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Wystawa pt. "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym"

Od 15 do 29 lutego gościmy w CINiBA wystawę prac dra hab. Krzysztofa Bąka, pt. "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym". Ekspozycję tworzą projekty ekslibrisów o tematyce roślinnej i zwierzęcej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji, mieszczącej się w galerii biblioteki na poziomie 0.

 

"Historia małej formy grafiki służącej do oznaczania własności książek — zaczęła się około roku 1470 w Niemczech i od razu, już w pierwszym znanym księgoznaku pojawiają się motywy przyrodnicze. Jeż stał się zwierzęciem, które otwiera światową historię ekslibrisu. Również i polski ekslibris swój początek ma w grafice, która przedstawia zwierzę — ciołka, czyli heraldycznego byka. Miało to miejsce dokładnie 500 lat temu, w roku 1516.

Śmiało można powiedzieć, że bez motywów zwierzęcych czy roślinnych trudno jest sobie wyobrazić ekslibris. Elementy przyrody ożywionej pojawiają się w tysiącach realizacji. Czasami są to przedstawienia tzw. mówiące czyli związane z nazwiskiem posiadacza (np.: Dębowski ma w bukinie liść dębu) czasem są to motywy poddane heraldyzacji, czasami jedynie ozdobniki. Jednak najciekawsze wydaje się trop, którym podąża część twórców traktujących roślinę lub zwierzę jako element symboliczny, niosący dodatkowe treści, dający asumpt do pokazania metafory, a tym samym stworzenia ciekawej historii o posiadaczu czyli Adresacie.

Tą ścieżką staram się podążać w swoich księgoznakach. Przyroda jest dla mnie językiem. Metodą narracji, w której poprzez piękno i alegoryczne wartości natury opowiadam o pięknie i wartościach bohaterów moich ekslibrisów.

Wystawa była prezentowana podczas Nocy Biologów w gmachu Wydziału Bilogii i Ochrony Środowiska".

dr hab. Krzysztof Marek Bąk

 

—————————————————————

Autor jest grafikiem, twórcą ekslibrisów i ekslibrisologiem. Pracownikiem Instytutu Sztuki UŚ. Za swoje prace otrzymał ponad 30 nagród i wyróżnień na międzynarodowych prezentacjach ekslibrisu, indywidualne prezentacje jego twórczości miały miejsce w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Kuwejcie.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.