Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

II Dni Dostępności Cyfrowej

dni dostępnosci cyfrowej3 czerwca 2016 r. o 9:30 rozpoczną się w CINiBA II Dni Dostępności Cyfrowej. W ramach wydarzenia odbędą się seminaria i warsztaty promujące i przybliżające tematykę równych szans i dobrych praktyk w zakresie dostępności Internetu. Organizatorami przedsięwzięcia są Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne "Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia" oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Spotkanie odbędzie się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wstęp wolny - zapraszamy.

 

Program

09.30 - 09.45   Powitanie Uczestników Seminarium, dr Izabela Mrochen, organizator, inicjator i pomysłodawca Dni Dostępności Cyfrowej

09.45 - 10.10   Audyt stron www: dostępność cyfrowa w instytucjach, dr Izabela Mrochen, Wydział  Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Uniwersytet Śląski

10.10 - 10.30   Aspekty prawne a dostępność cyfrowa: kluczowe aspekty, mgr Jan Zieliński, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10.30 - 10.50   Dostępność uczelni wyższych dla studentów z niepełnosprawnościami na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mgr Ewelina Durlak, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10.50 - 11.10   Jak w dzisiejszych czasach, w dobie super nowoczesnych technologii, Głuchy klient może zadzwonić na infolinię i uzyskać pomoc/doradztwo? Jak może zadzwonić po pomoc drogową? Dostępność cyfrowa dla Głuchych w XXI w na przykładzie Migam, mgr Sławek Łuczywek, Migam.org w Warszawie

11.10 - 11.20 Przerwa

11.20 – 11.30 Dostępność cyfrowa w certyfikacji kwalifikacji informatycznych, mgr Sławomir Smugowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

11.30 - 11.50   Włączenie społeczne w kulturze - przykłady, mgr Aleksander Lysko, Regionalne Obserwatorium Kultury, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego

11.50 - 12.10   Dostępne gry komputerowe: dostępność w kulturze i edukacji, dr Izabela Mrochen Wydział  Filologiczny, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki Uniwersytet Śląski, Paweł Masarczyk, Wydział  Filologiczny, Instytut Kultur i Literatur Angielskich, student kierunku Filologia Angielska: Kultura-Media-Translacja, Uniwersytet Śląski

12.10 - 12.30   Aspekty dostępnej biblioteki naukowej, mgr Jadwiga Witek, Rzecznik Prasowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach, mgr Tomasz Zięba, CINiBA

12.30 - 13.00   Panel dyskusyjny

13.00 - 13.05   Zamknięcie seminarium

13.05 - 14.00   Zapoznanie uczestników seminarium z technologiami asystującymi, które ułatwiają korzystanie osobom z dysfunkcjami z zasobów CINiBA.

Program warsztatów - Dni Dostępności Cyfrowej (14.00 - 17.00)

CINiBA (Katowice, ul. Bankowa 11a) - sala dydaktyczna (komputerowa)

Warsztat wprowadzający techniki i strategie przygotowania dostępnych gier komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz warsztat wprowadzający do poprawnego przygotowania dokumentów w formacie PDF zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, które obowiązują w Polsce od kwietnia 2012 roku.

Warsztaty 1:

14.00 - 15.20   "Udostępnianie gier komputerowych w przestrzeni cyfrowej"

Tomasz Tworek, twórca gier komputerowych, Stalowa Wola

Krótki opis:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobem przygotowania i udostępniania gier komputerowych
w przestrzeni cyfrowej.

 

emblematy organizatorów DDC 2016

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.