Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Spotkanie z profesorem Adamem Redzikiem

16 czerwca (czwartek) 2016 r.o godz. 15.30 w sali konferencyjnej CINiBA (poziom 0) odbyło się spotkanie z prof. UW dr. hab. Adamem Redzikiem - redaktorem i współautorem książki pt. „Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach upamiętnienia 75. rocznicy zamordowania przez nazistów, polskich profesorów wyższych uczelni Lwowa na Wzgórzach Wuleckich w 1941 roku.

 

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Katowicach, oraz NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

16 czerwca (czwartek) 2016 r.o godz. 15.30 w sali konferencyjnej CINiBA (poziom 0) odbędzie się spotkanie z prof. UW dr. hab. Adamem Redzikiem - redaktorem i współautorem książki pt. „Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie”. Wydarzenie zostało zorganiozwane w ramach upamiętnienia 75. rocznicy zamordowania przez nazistów, polskich profesorów wyższych uczelni Lwowa na Wzgórzach Wuleckich w 1941 roku.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.