Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

noc czasopism w ciniba23 czerwca 2016, w godzinach od 20:30 do 23:00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych. Będą to spotkania z wydawcami, przedstawicielami świata literatury, tłumaczami, twórcami, mistrzami polszczyzny – osobami i instytucjami, którym los promocji języka i literatury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum jest elementem VI Światowego Kongresu Polonistów w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych.

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbędzie się w jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentują czołowe polskie wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – będą mogli otrzymać tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Będzie to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

W Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych swój udział zapowiedzieli:

 

 • GLOSSA Szkoła Języków Obcych
 • Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
 • Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
  https://www.facebook.com/fundacjalinguaemundi/
 • Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego
 • Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych
  http://krs-pobierz.pl/fundacja-centrum-miedzynarodowych-badan-polonistycznych-i515804
 • „Postscriptum Polonistyczne”
  https://www.facebook.com/postscriptum.polonistyczne/
 • „Anthropos?”
  https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo/
 • „Zeszyty Literackie”
  https://www.facebook.com/zeszyty/?ref=nf
  https://twitter.com/zeszyty
 • Serie wydawnicze: „Polonica”, „Laboratio est/ovest”, „Biblioteca di Cultura Polacca” oraz rocznika polonistycznego „pl.it”(Włochy)
 • Wydawnictwo FA-art
  https://www.facebook.com/kwartalnikliteracki.faart/?fref=ts\
 • „Narracje o Zagładzie”
 • „Język a kultura”
 • Wydawnictwo PROLOG
  https://www.facebook.com/Testuj-Sw%C3%B3j-Polski-Test-Your-Polish-226040257476115/
 • Instytut Języka Polskiego UŚ
  https://www.facebook.com/ijpus/?ref=ts
 • „Polish Studies”
 • „Języki obce w szkole”
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Uniwersytetu-%C5%9Al%C4%85skiego-116196488436545/
 • Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
 • Czasopismo „Polonistyka”
  https://www.facebook.com/czasopismopolonistyka
 • „Zagadnienia Rodzajów Literackich”/„The Problems of Literary Genres”
  https://www.facebook.com/ZRL-The-Problems-of-Literary-Genres-299839560068788/
 • „Prace Polonistyczne”
 • „Rozprawy Komisji Językowej”
 • „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”
  https://www.facebook.com/Wydawnictwo.UJ?fref=ts
 • „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”
  https://www.facebook.com/tekstualia/?fref=nf
 • „Śląskie Studia Polonistyczne”
  https://www.facebook.com/%C5%9Al%C4%85skie-Studia-Polonistyczne-780230125416497/?fref=ts
 • „Teksty z ulicy”
 • „Przekłady Literatur Słowiańskich”
 • Kwartalnik „Fabryka Silesia”
  https://www.facebook.com/fabryka.silesia/?fref=ts
 • „Biuletyn Polonistyczny”
 • „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
  https://www.facebook.com/slaskwn/
 • „Nowa Panorama Literatury Polskiej”
  https://www.facebook.com/nowa.panorama.literatury.polskiej/?fref=ts
 • Półrocznik komparatystyczny „Porównania”
 • „Tematy i Konteksty”
 • Wydawnictwo Universitas
  https://www.facebook.com/Wydawnictwo.Universitas/
 • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
  https://www.facebook.com/rik.katowice/?fref=ts
 • Biblioteka Narodowa - POLONA
  https://www.facebook.com/bnpolona/

 

Plakat Nocy Czasopism w CINiBA

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.