Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Promocja książki prof. Jerzego Mioduszewskiego

Okładka książki "Continuity..."

W poniedziałek 19 września 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) odbyła się promocja książki „Continuity. Eleven sketches from the past of Mathematics” autorstwa prof. zw. dr. hab. Jerzego Mioduszewskiego – emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja została wydana w tym roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Prof. Jerzy Mioduszewski jest uznanym matematykiem, niekwestionowanym autorytetem w zakresie topologii, w szczególności topologii przestrzeni euklidesowych, prowadził także badania w zakresie teorii funkcji rzeczywistych i funkcji analitycznych. W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w 2004 roku został uhonorowany uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, zwłaszcza za nowatorskie prace wprowadzające nowe odkrycia do światowej matematyki (tzw. przestrzeń Mioduszewskiego) oraz inspirujące dalsze poszukiwania wśród przedstawicieli tej dziedziny wiedzy”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/prof-jerzy-mioduszewski.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.