Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Szkolenie w ramach cyklu pt. „SMART Urzędnik”

26 września 2016 roku w sali konferencyjne CINiBA odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie z cyklu „SMART Urzędnik”. Tematem spotkania będą Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) - aspekty wdrażania, audytowania i kontroli realizacji wymagań KRI. Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Organizatorami wydarzenia są Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Spotkanie rozpocznie się o 8.30 - zapraszamy.

 

30 maja 2012 roku weszło w życie „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram   Interoperacyjności". Celem szkolenia, jest przekazanie wiedzy na temat  minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w związku z wejściem w życie i stosowaniem rozporządzenia w sprawie KRI. Rozporządzenie KRI określa sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie standardów wykorzystywanych w monitorowaniu, przeglądzie i udoskonalaniu systemu IT. Normy te doprowadzić mają do zapewnienia powszechnego dostępu do usług świadczonych w postaci elektronicznej. Dodatkowo stawiają sobie za cel usprawnienie e-administracji. Wymogi te zostały wprowadzone na podstawie europejskich wytycznych, między innymi – normy ISO 27001. Rozporządzenie KRI to nowe wytyczne bezpieczeństwa infrastruktury IT.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 8.30 – 15.30 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice - sala konferencyjna poziom 0.
W trakcie szkolenia przewidziane jest zwiedzanie budynku.

 Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.