Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Finisaż wystawy i spotkanie wokół książki pt. "Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną"

Finisaż wystawy i pomocja książki pod tytułem Obraz...8 listopada 2016 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej CINiBA odbyło się spotkanie poświęcone książce pt. "Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną". W wydarzeniu uczestniczyli m.in. redaktorzy publikacji – Witold Jacyków i Dariusz Rymar z Instytutu Sztuki w Cieszynie. Spotkanie zostało zorganizowane na zakończenie prezentacji wystawy promującej książkę. Ekspozycja przygotowana pod tym samym tytułem była prezentowana w galerii CINiBA.Dziękujemy za udział.

 

O książce

"(...) Głównym celem monografii jest zarysowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia dla różnych dziedzin i form kultury – w szczególności praktyki artystycznej i teorii sztuki. Znaczna część artykułów koncentruje się na badaniu fotografii, jako sumy kodów interpretujących świat w obrębie współczesnej praktyki artystycznej. Projekt łączy refleksję teoretyczną z rezultatami twórczej aktywności artystów fotografów". [D. Rymar, Wprowadzenie. W: Obraz..., s. 5]

Organizatorzy spotkania: Instytut Sztuki w Cieszynie oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.