Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Otwarte spotkanie pt. "Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos"

Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głosW ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania na Śląsku w dniu 22 października 2016 o godz. 11.00 w CINiBA odbyła się otwarta impreza – forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pod tytułem: Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos. Obchody, którym patronuje International Stuttering Association –  ISA (Światowe Stowarzyszenie Jąkania), są organizowane się za każdym razem pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi: Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie (Stuttering Pride. Respect. Dignity. Recognition).

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza wszystkich Państwa – zwłaszcza logopedów i studentów logopedii, do udziału w tych obchodach. Celem ISAD jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat jąkania tak, by społeczeństwo rozumiało złożoność tego zjawiska i sytuację osób zmagających się z tym zaburzeniem w komunikowaniu się. W tym roku szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci jąkających się. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że rodzic, który rozumie sytuację swojego dziecka staje się jego adwokatem, wspomaga je w codziennym rozwiązywaniu problemów. Świadomy rodzic pozyskuje wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu lepiej towarzyszyć dziecku w jego codziennych zmaganiach towarzyszących komunikacji interpersonalnej, wzmacniać jego samoocenę i pomagać mu stawać się coraz lepszym mówcą.

Do współpracy przy organizacji tegorocznych obchodów Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z liderami grup samopomocowych dla osób jąkających się – Katowickiego Klubu J oraz Klubu Ludzi Mówiących zaprosiliśmy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką (CINiBA). W gościnnych murach CINiBA – podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku – zamierzamy wspólnie z rodzicami dzieci jąkających się świętować na Śląsku obchody ISAD 2016.

plakat Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące ISAD 2016:

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania na Śląsku organizujemy w Katowicach w dniu 22 października 2016 o godz. 11.00 otwartą imprezę – forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pod tytułem: Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos.

 

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie rodziców dzieci jąkających  się, osoby jąkające się, logopedki i logopedów, studentki i studentów różnych kierunków, nauczycielki i nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

-        miejsce spotkania: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA), adres: 40-007 Katowice ul. Bankowa 11a, Sala Seminaryjna, poziom 2 (ścisłe centrum miasta, teren kampusu Uniwersytetu Śląskiego);

-        w programie: przywitanie uczestników przez organizatorów, otwarte spotkanie  dyskusyjne z rodzicami dzieci jąkających się, z członkami obu klubów i terapeutami;

-        w roli moderatorów wystąpią: mgr Katarzyna Ploch (koordynatorka Katowickiego Klubu J, Centrum Logopedyczne w Katowicach), dr Joanna Trzaskalik (ŚO PTL, Akademia Ignatianum)) i dr Łucja Skrzypiec  (PPP nr 2 w Katowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach)

-        organizatorami tej imprezy są: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski,  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA), Klub Ludzi Mówiących, Katowicki Klub J; a partnerami: Instytut Języka Polskiego im. Reny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach.

 

  1. Podobnie jak w poprzednim roku pragniemy zarekomendować Państwu materiały na temat jąkania i innych zaburzeń płynności mowy, które są dostępne online, a także publikacje, które ukazały się drukiem w ostatnim czasie. Wierzymy, że z Państwa pomocą rzetelne informacje na temat jąkania dotrą do osób najbardziej ich potrzebujących i zainteresowanych tą problematyką. Wierzymy, że w ten sposób jesteśmy w stanie upowszechniać wiedzę o jąkaniu, zmieniać postawy społeczne, ale przede wszystkim poprawić jakość życia osób jąkających się i ich rodzin.

 

Polecamy:

 

  • zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie ISAD 2016:

http://isad.isastutter.org/

Od 1 do 22 października trwa konferencja on-line – na stronie ISAD są udostępniane artykuły, jest możliwość zadawania pytania w ramach akcji Ask an ekspert – Zapytaj eksperta (pragniemy przy tej okazji podzielić się  wiadomością, że nasza koleżanka – śląska logopedka dr Katarzyna Węsierska została zaproszona do grona międzynarodowych ekspertów ISAD 2016).

 

  • następujące polskojęzyczne strony z materiałami o jąkaniu:

 

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (tam m.in. plakaty profilaktyczne o jąkaniu, link do dokumentalnego filmu animowanego pt.: Stuttering – Jąkanie):

http://ptl.katowice.pl/

 

Strona Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (tam dostępne są materiały z dwóch edycji konferencji: filmy, postery, publikacje, a także handouty prezentacji wygłoszonych podczas II edycji konferencji):

www.konferencja-zpm.edu.pl

 

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego (tam m.in.: filmy edukacyjne o jąkaniu, np.: Wait, wait, I’m not finished yet – Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem, Eksperci mają głos, do publikacji Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1, a także do sprawozdań ze spotkań terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się Klub ludzi mówiących): http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/

 

Polski Związek Logopedów (m.in. materiały profilaktyczne, artykuły): www.logopeda.org.pl

 

 

oficjalna strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób jąkających się „Ostoja” w Lublinie (tam m.in.: informacje o Klubach J w Polsce):

http://jakanielublin.pl/

 

Portal poświęcony jąkaniu (tłumaczenia artykułów, informacje o wydarzeniach związanych z jąkaniem):

http://demostenes.eu/

 

Blog o jąkaniu autorstwa Danuty Gajewskiej  Jąkała też człowiek:
https://jakalatezczlowiek.wordpress.com/

 

  • strony anglojęzyczne, gdzie dostępne są rzetelne informacje na temat jąkania – przede wszystkim w języku angielskim:

International Stuttering Association:

www.isastutter.org/

 

Stuttering Home Page:

www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html

 

International Fluency Association:

www.theifa.org

 

National Stuttering Association:

www.westutter.org

 

British Stammering Association:

www.stammering.org

 

Stuttering Foundation (tam m.in.: ulotki, plakaty w języku polskim, a także broszura pt.: Dziecko, które się jąka: informacje dla pediatry):

www.stutteringhelp.org

American Speech-Language-Hearing Association:

www.asha.org

 

Royal Colleage of Speech and Language Therapists:

www.rcslt.org

 

Speech Pathology Australia:

www.speechpathologyaustralia.org.au

 

Speech-Language & Audiology Canada:
www.sac-oac.caRzetelne informacje w językach polskim i angielskim, oparte na profesjonalnych źródłach naukowych można znaleźć na stronie Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej:

www.ciniba.edu.pl

 

  • rekomendujemy również najnowsze polskojęzyczne publikacje na temat jąkania:

-        J. Góral-Półrola, 2016, Jąkanie – analiza procesu komunikacji słownej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

-        K. Węsierska, B. Jeziorczak, 2016: DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Komlogo, Katowice.

-        D. L. Holte, 2016: Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających, przekład T. Sokala, J. Ferlin, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2016.

 

 

W związku z obchodami ISAD 2016 – w imieniu całego Zarządu Śląskiego Oddziału PTL – zwracam się do Państwa z apelem o rozsyłanie poniższych informacji wszystkim osobom i instytucjom, które mogą być potencjalnie zainteresowane problematyką jąkania.  Serdecznie prosimy także byście Państwo w naszym imieniu  zaprosili na spotkanie w CINiBA rodziców dzieci jąkających się. Prosimy o przekazanie również naszego zaproszenia koleżankom i kolegom  logopedom, psychologom, pedagogom, nauczycielom i studentom.

 

W  załączniku do tej wiadomości przesyłamy Państwu

  • plakat informacyjny ŚO PTL Porozmawiajmy i jąkaniu – rodzice mają głos
  • Logo ISAD 2015

 

Na stronie www.konferencja-zp.edu.pl dostępna jest także do pobrania reklamówka wielojęzycznej ulotki o jąkaniu  (poster i ulotka).

Licząc na przychylność dla naszych działań, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia od całego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,

 

dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca ŚO PTL

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.