Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym"

23 maja 2017 r. w CINiBA odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym". Organizatorami wydarzenia są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.

Mamy nadzieję, że konferencja ta rozpocznie cykl spotkań, na których poddane dyskusji zostaną współczesne problemy związane z recepcją treści rozproszonych w środowisku cyfrowym.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dla współczesnego człowieka przestrzeń wirtualna jest równie istotna, realna, jak świat zbudowany z atomów, charakteryzujący się właściwościami fizycznymi. Dzięki sieci, praktycznie dostępnej dla wszystkich, jej użytkownicy mają dostęp do ogromnych zasobów informacji i mogą zaspokajać różne potrzeby: od edukacyjnych po potrzebę rozrywki. Efektywność pracy, poziom zadowolenia korzystających z zasobów internetowych, powstawanie wspólnot i grup wirtualnych w dużym stopniu zależy od organizacji treści w środowisku cyfrowym, od doboru form, gatunków wypowiedzi, wykorzystania odpowiedniego oprogramowania implikującego ostatecznie sposoby komunikacji.

Mamy nadzieję, że koncepcja konferencji zachęci szerokie grono bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, ale również specjalistów reprezentujących inne dyscypliny naukowe do dyskusji nad różnymi aspektami organizowania, udostępniania, publikowania i odbioru tekstu w przestrzeni cyfrowej, przy czym pojęcia tekst nie ograniczamy tylko do komunikatu słownego. Interesuje nas także wizualizacja verbum, relacje między elementami obrazowymi a tekstowymi oraz percepcja wypowiedzi w środowisku wirtualnym.

Wśród proponowanych zagadnień szczegółowych znajdują się:

 • architektura przestrzeni cyfrowej,
 • projektowanie i tworzenie kolekcji cyfrowych (katalogów, repozytoriów, baz danych),
 • organizacja zawartości serwisów internetowych,
 • wizualizacja informacji,
 • zarządzanie informacją o zasobach cyfrowych,
 • społeczne aspekty cyberprzestrzeni,
 • społeczność wirtualna jako twórca i odbiorca treści cyfrowych,
 • tworzenie i rozpowszechnianie treści w mediach społecznościowych,
 • metodologia recepcji komunikatów sieciowych,
 • gatunki wypowiedzi sieciowych,
 • potrzeby, kategoryzacja i edukacja użytkowników przestrzeni wirtualnej,
 • aspekty prawne i etyczne organizowania i udostępniania zasobów cyfrowych.

Miejsce konferencji:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) ul. Bankowa 11a
40-007 Katowice


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji
Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ważne terminy:
1) Do 15 stycznia 2017 r. – termin zgłoszenia referatu wraz z abstraktem
2) Do 31 stycznia 2017 r. – termin powiadomienia o przyjęciu referatu
3) Do 28 lutego 2017 r. – termin zgłoszenia udziału bez referatu
4) Do 15 marca 2017 r. – termin wniesienia opłaty (nr konta podamy w późniejszym terminie).

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Informacja dla Autorów referatów
Po zakończeniu konferencji Autorzy referatów zostaną poproszeni o przygotowanie i nadesłanie pełnych tekstów swoich wystąpień. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą, zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma „Bibliotheca Nostra” (czasopismo to znajduje się na liście czasopism naukowych MNiSW, a publikacje ukazujące się na jego łamach otrzymują 9 punktów).

Zapraszamy do odwiedzania stron: www ciniba.edu.pl, a także http://www.ibin.us.edu.pl/, na których na bieżąco będą zamieszczane ważne informacje związane z organizacją konferencji.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.