Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

II Konferencja pt. "Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy"

17 stycznia 2017 r. w CINiBA odbyła się II Konferencja pt. Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy. Wydarzenie było adresowane do kadry kierującej jednostkami publicznymi i samorządowymi. W programie znajdą się wystąpienia ekspertów do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli GIODO, NIK, PIP, RIO, UŚ, UE Katowice, CINiBA, firm outsourcingowych, a także prezentacje dobrych praktyk. Konferencja została zorganizowana m.in. w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników pierwszej edycji wydarzenia z 9 maja 2016 r. Bardzo dziękujemy za udział.

 

 

Miejsce konferencji:

CINiBA, ul. Bankowa 11A, Katowice

Sala konferencyjna, poziom 0

 

Program

 • 10.00-10.25 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości, prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor CINiBA
 • 10.25-10.45 – "Outsourcing – wybrane problemy w świetle ostatnich kontroli NIK", dr Maria Talik, doradca prawny – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
 • 10.45-11.05 – „Aspekty audytowania i kontroli realizacji wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności”, Janusz Czauderna, firma Volvox
 • 11.05-11.25 – „Outsourcing – wnioski po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Lesław Mandrak, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
 • 11.25-11.45 – „Analiza ryzyka jako narzędzie planowania i wspomagania zarządzania jednostką w obszarze bezpieczeństwa informacji”, Andrzej Koziara, Kierownik Departamentu Informatycznego CINiBA
 • 11.45-12.05- „Proces powierzenia danych osobowych a powierzenie kompetencji – wyzwania w świetle nowych europejskich  ram ochrony danych osobowych”. Monika Krasińska, Dyrektor Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO
 • 12.05-12.25 – "Wyzwania i zagrożenia dla najwyższego kierownictwa jednostek budżetowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, na przykładzie zagrożeń ze strony outsourcingu usług", Ryszard Piesak, firma Magra. Wilhelm&Wspólnicy


12.30-13.00 – dyskusja panelowa z udziałem prelegentów i słuchaczy, pytania, zakończenie konferencji. 

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania:

 • nowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • wyzwania i zagrożenia dla najwyższego kierownictwa jednostek budżetowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, na przykładzie zagrożeń ze strony outsourcingu usług,
 • ustawa o zamówieniach publicznych po nowelizacji,
 • analiza ryzyka jako narzędzie planowania i wspomagania zarządzania jednostką w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • audyt wewnętrzny jako wsparcie kierownika jednostek sektora finansów publicznych,
 • banki wiedzy eksperckiej.

Organizatorem konferencji jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademickawspólna jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Zgłoszenie udziału oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informacji o konferencji udziela Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA, kom. 512 120 774

Celem spotkania będzie analiza najczęściej popełnianych błędów związanych z powierzaniem obsługi wewnętrznych procesów organizacji usługodawcy zewnętrznemu, a także omówienie problematyki nowych regulacji prawnych w tym zakresie.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu naszych konferencji i spotkań popularyzujących osiągnięcia nauki, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie jej w codziennym życiu. Wśród dotychczasowych spotkań można wymienić: Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających (maj 2016), Stres w pracy - znajdź rozwiązanie (czerwiec 2015 r.), Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej (wrzesień 2015 r.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym (październik 2015 r.) i wiele innych. Rocznie w CINIBA organizujemy 1000 wydarzeń.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.