Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Jubileuszowa wystawa pt. „Karol IV: cesarz i król czeski”

Fragment plakatu z wizerunkiem Karola IV

W środę 18 stycznia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się wernisaż wystawy jubileuszowej „Karol IV: cesarz i król czeski” połączony z okolicznością sesją naukową, a także projekcją popularnego czeskiego minimusicalu pt. „Noc na Karlsztejnie”. Ekspozycję można oglądać w holu głównym CINiBA do 12 lutego. Zapraszamy.

Tematami spotkania będą: „Karol IV Luksemburski i jego rodzina” – prelekcję wygłosi prof. dr hab. Anna Paner z Uniwersytetu Gdańskiego, „Kazimierz Wielki wobec Luksemburgów i Andegawenów” – temat przedstawi dr Andrzej Marzec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Karol IV i późnośredniowieczny ideał panującego” – zagadnienie omówi doc. dr hab. Robert Antonin z Uniwersytetu Ostrawskiego. W sesji udział wezmą również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. W swoim wystąpieniu prof. zw.dr hab. Idzi Panic przybliży uczestnikom dzieje „Bolesława cieszyńskiego w wyprawie Karola IV po koronę cesarską”, natomiast dr hab. Dariusz Tkaczewski omówi temat „700 lat nauki w Pradze — Uniwersytet Karola”.

ikona pdf Program spotkania (pdf)

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach i Czeskie Centrum w Warszawie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ i Instytut Historii UŚ.

Plakat wydarzenia

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.