Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

IV edycja konferencji pt. „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

29 marca 2017 roku o godz. 9.15 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się IV edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych”, której organizatorami są Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego i oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

 

Na trzech poprzednich spotkaniach rozważania koncentrowały się wokół zagadnienia autopromocji rozpatrywanego na płaszczyźnie praktyki i teorii oraz diachronii i synchronii. Tym razem pole problematyki zostanie poszerzone o samo medium, które jest nośnikiem wpływającym na kształt przekazów autopromocyjnych. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do wszystkich tych, którzy swoje zainteresowania badawcze koncentrują wokół szeroko pojętej autopromocji.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.