Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”

Logo konferencji: dzwonek oraz czerwone kółko z cyfrą 1

W czwartek 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania” organizowana przez Zakład Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie poświęcone zostanie zmianom dokonującym się w obszarze „starych” i „nowych” (analogowych i cyfrowych) mediów oraz modelom funkcjonowania ich użytkowników. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z najnowszymi trendami w obszarze mediów, technologii, komunikacji i stylu życia. Konferencja kierowana jest do teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

Wśród poruszanych tematów znajdą się kwestie dotyczące m.in.:

  • wirtualnej rzeczywistości,
  • aplikacji mobilnych,
  • nowoczesnych gadżetów i technologii,
  • dronów, robotów, cyborgów,
  • social mediów,
  • strategii komunikacyjnych w nowych mediach,
  • stanu języka w przekazach medialnych,
  • zmian w mediach analogowych.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 15 marca drogą elektroniczną na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://conowegokonferencja.blogspot.com.

Plakat konferencji z datą, tytułem oraz obrazkiem białego dzwonka

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.