Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Konferencja pt. „Antyczne techniki perswazyjne”

logo Polskiego Towarzystwa Filologicznego

15 i 16 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach będzie odbywać się konferencja naukowa pt. „Antyczne techniki perswazyjne”, która została zorganizowana w ramach CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Polskie Towarzystwo Filologiczne zostało założone we Lwowie w 1893 roku. Od ponad stu lat zajmuje się pielęgnowaniem i rozpowszechnianiem wiedzy o antyku. Organizowany Zjazd, połączony z ogólnopolską konferencją naukową, stanie się okazją nie tylko do dyskusji nad tematami dotyczącymi antyku i jego recepcji w kulturach europejskich, wręczenia nagrody Fundacji Traditio Europae dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce, ale także do celebracji 25-lecia istnienia Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 90-lecia powołania Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Gościem honorowym konferencji będzie prof. dr hab. Marian Szarmach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prezydent Katowic dr Marcin Krupa, JE ks. abp senior dr Damian Zimoń.

Program konferencji (pdf)

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.