Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Święto Drzewa 2017 r.

Foto: CINiBA

W programie:
•    wspólne sadzenie drzew i krzewów. Wśród zaproszonych gości m.in. przedstawiciele Miasta Katowice, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
•     happening Drzewo – przyjaciel
•     wystawa plakatów Drzewo – przyjaciel studentki ASP w Warszawie Zofii Lasockiej


Inauguracja 15. edycji Święta Drzewa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Marszałka Województwa Śląskiego. Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, Billion Tree Campaign, Environmental Partnership Association.
Partnerzy:
Troton, Eco Service, Davines.

Współpraca:
Robin Wood, DHL, 366 Concept, Partnerstwo dla Klimatu, Biblioteka Narodowa, Europejskie Drzewo Roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Miasto Bielsko Biała.

 

plakat święta drzewa 2017

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.