Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Debata z cyklu „Rozmowy o Europie”

16 października (poniedziałek) 2017 r. o godz. 13:00, zapraszamy do sali Konferencyjnej CINiB-y na kolejną debatę z cyklu „Rozmowy o Europie”. Tym razem przedmiotem dyskusji będą ruchy nacjonalistycznych w państwach Unii Europejskiej, a także przyczyny ich powstania oraz skutki, jakie wywołują w kontekście dalszego procesu integracji europejskiej.
Program:
13:00-13:15
Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników oraz gości, Lucjan Dzumla, Dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
13:15-15:00
Dyskusja: Nowe nacjonalizmy kontra zjednoczona Europa. Prof. UW dr hab. Tomasz Grosse, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; dr Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Christoph Müller-Hofstede, politolog, kierownik projektów, Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn; Jacek Purski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, Warszawa.

WSTĘP WOLNY!

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.