Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Konferencja pt. „Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce”

Logo Pozytywnie Otwarci18 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbyła się konferencja naukowa pt. „Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce”. Wydarzenie jest częścią projektu pt. „Interaktywny warsztat dotyczący profilaktyki HIV/AIDS z wykorzystaniem elementów psychologicznej pracy z filmem” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Pozytywnie Otwarci.
Projekt zaprezentowali pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: dr Agnieszka Skorupa z Zakładu Psychologii Ogólnej oraz mgr Michał Brol z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, a także absolwentka psychologii mgr Anna Pyszkowska. W spotkaniu udział wzięli m.in. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, współautorka książki „Pozytywne życie – o profilaktyce HIV/AIDS dla edukatorów”. Konferencja była także okazją do prezentacji działalności czołowych instytucji działających w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Dr Dagna Kocur z Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej UŚ wygłosi wykład pt. „Relacje typu friends with benefits a zagrożenie HIV/AIDS”. W programie wydarzenia zaplanowano również warsztaty dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów. Szkolenie organizowane było w ramach projektów: „Pogromcy mitów – zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych” (realizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) oraz „Zdrowie w naszych rękach” (realizator: Urząd Miasta Katowice).

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://docs.google.com.

Program konferencji (plik pdf)

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.