Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

[7.11] Wernisaż wystawy i konferencja pt. "Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji"

7 listopada 2017 r. o 12.00 zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji", połączony z naukową konferencją pod tym samym tytułem. Na uroczyste otwarcie ekspozycji zapraszamy do galeryjki w Holu Głównym CINiB-y (poziom 0). Obrady będą miały miejsce w siedzibie Instytutu Historii UŚ (przy ul. Bankowej 11).

Organizatorami wydarzeń są: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Instytut Słowacki w Warszawie, Katedra Histórie UMB Banská Bystrica, Filozofická Fakulta Ostravská Univerzita oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach. Wśród prelegentów są m.in. dr hab. Michał Gronowski oraz dr Tomasz Kałuski  z IH UŚ. Wstęp wolny — serdecznie zapraszamy.

 

Program

12:00 – uroczyste otwarcie i wernisaż wystawy (hol główny CINiB-y, ul Bankowa 11a), prof. dr hab. Ryszard Koziołek Prorektor UŚ, PhDr. Rastislav Kožiak PhD Kierownik KH UMB, prof. PhDr. Aleš Zářický Dziekan FF OU.

13:00 – uroczyste otwarcie sesji naukowej (sala sympozjalna 1 WNS, ul. Bankowa 11), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii UŚ).

  • 13:15 – PhDr. Rastislav Kožiak PhD (KH FF UMB Banská Bystrica) – Stan badań nad historią benedyktynów na obszarze Słowacji we średniowieczu;
  • 13:40 – doc. Mgr Jaroslav Nemeš, PHD. (KH FF KU Ružomberok) – Stan badań nad historia zakonów pustelniczych na obszarze Słowacji we średniowieczu;
  • 14:05 – dr hab. Michał Gronowski (IH UŚ) – Stan badań nad zakonem benedyktynów w Polsce;
  • 14:30 – PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. (FF Ostravská Univerzita) – Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka;
  • 14:55 –  Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D. (FF Ostravská Univerzita) – Význam papežských protekčních listů pro kláštery v době vrcholného a pozdního středověku. Mezi ideou, právem a kuriální kancelářskou praxí;
  • 15:20 – dr Tomasz Kałuski (IH UŚ) – Stan badań nad sfragistyką cystersów na ziemiach polskich

Wernisaż wystawy i konferencja pt.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.