Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

[29.11] Kolejna edycja Otwartych Spotkań Dydaktycznych

Logo Otwartych Spotkań Dydaktycznych: nazwa wydarzenia oraz rysunek głowy

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką, w listopadzie 2017 roku rozpocznie się druga edycja Otwartych Spotkań Dydaktycznych. Przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane po raz pierwszy w 2016 roku, adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją. Spotkania służyć mają wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu szkolnictwa wyższego oraz utworzeniu interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2017/2018, które poprowadzą Dominika Hofman-Kozłowska oraz dr Jacek Francikowski, rozpocznie się w środę 29 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala komputerowa na parterze).

Ramowy program:

  • przedstawienie planu Otwartych Spotkań Dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018 oraz dyskusja z uczestnikami,
  • omówienie metody „odwróconej klasy” (ang. flipped classroom),
  • prezentacja cyfrowych narzędzi edukacyjnych umożliwających wdrożenie metody „odwróconej klasy", w tym quizów oraz map myśli aktywizujących grupę podczas ćwiczeń i wykładów.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.