Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych

logo konferencji Biopolityka męskościOd 19 do 21 września 2018 roku w CINiB-ie odbyła się, zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Biopolityka męskości”.


Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.:

•    kwestia męskości w dyskursach biopolitycznych (M. Foucault, D. Haraway, G. Agamben, M. Hardt/A. Negri, R. Esposito, E. Cohen i in.),
•    kategoria biowładzy w obszarze studiów genderowych i studiów nad męskościami,
•    kwestia „wychowywania” do męskości (ideologiczne aparaty państwa, rodzina, kościoły),
•    udział mężczyzn i ich role w kształtowaniu biowładzy,
•    społeczne normy praktykowania męskości (sporty, myślistwo, grupy paramilitarne, wspólnoty religijne),
•    konstruowanie i (re)konstruowanie męskich ciał (dyskursy medyczne, problem inwalidztwa wojennego, sport, kulturystyka, protetyka, etc.),
•    rodzina i normy rodzinne jako agenci biopolityczności,
•    męska seksualność w perspektywie dyrektyw biopolitycznych,
•    biopolityka męskości a ekonomia,
•    biopolityka męskości i możliwości/strategie jej kontestowania,
•    współczesne wymiary biopolityki męskości (zmiany technologiczne, transnarodowość i globalizacja),
•    męska „odporność” w kontekście dyskursów immunizacyjnych,
•    biopolityka męskości w badaniach literaturoznawczych.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie WWW wydarzenia.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.