Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Spotkanie pt. "Literaturę trzeba przewietrzyć..." i inne tomy

22 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali Dydaktycznej CINiB-y odbędzie się kameralne spotkanie pt. "Literaturę trzeba przewietrzyć..."  i inne tomy. Organizatorami wydarzenia są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Miłośników książki zapraszamy na prezentację bibliofilskiego księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich. Jest to jedna z najcenniejszych i najciekawszych kolekcji książek przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Większość druków pochodzi z wieku XIX i pierwszej połowy wieku XX, ale istotną część stanowią również starodruki.

W centrum naszego spotkania znajdzie się księgozbiór, ale ważną częścią będzie przybliżenie sylwetek Zofii i Zygmunta Żuławskich oraz kontekstu kulturowego epoki, w której żyli. Dzięki zamiłowaniu Żuławskiego do książek oraz jego licznym znajomościom ze światem artystycznym Krakowa jak choćby z Tetmajerem, Przybyszewskim, Rydlem, Kasprowiczem, powstała kolekcja reprezentująca polski zbiór literatury w pierwszych wydaniach, których dobór szedł w parze z troską o zachowanie dziedzictwa narodowego w najlepszej oprawie. Rozważaniom związanym z zabytkowym księgozbiorem będzie towarzyszyła wystawa i prezentacja wybranych dzieł.

 

Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.