Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Jak wypożyczyć książkę w wolnym dostępie czyli Samowypożyczalnia (ang. Selfcheck)

SamowypożyczalniaNa każdym poziomie gmachu CINiBA znajdują się urządzenia Samowypożyczalni dzięki którym można samodzielnie:

  • wypożyczyć książki znajdujące się w wolnym dostępie,
  • sprawdzić stan konta.

Należy się upewnić czy na grzbiecie tomu nie ma czerwonej kropki  (takich książek nie można wypożyczać) oraz sprawdzić czy karta była aktywowana w Wypożyczalni na poziomie 0. Następnie:

  • włożyć kartę,
  • położyć na pulpicie nie więcej niż 3 książki,
  • wybrać opcję "wypożycz" i sprawdzić czy wszystkie książki zostały zarejestrowane na koncie,
  • wyjąć kartę.

W razie niepowodzenia lub wątpliwości prosimy zwrócić się z prośbą do dyżurującego bibliotekarza.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.