Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Jak si vypůjčit knihu z volného přístupu, čili Samopůjčovna (ang. Selfcheck)

Samowypożyczalnia

Na každém patře budovy CINiBA se nachází zařízení určené k samooblužnému půjčování

  • vypůjčit knihy nacházející se v zóně volného přístupu,
  • kontrola stavu účtu
  • vsuňte kartu,
  • na plošinu položte max. 3 knihy
  • zvolte možnost "wypożycz" a zkontroluje, zda všechny knihy jsou zaregistrované na kontě,
  • vytáhněte kartu.

Je třeba se ujistit, zda se na hřbetě knihy nenachází červená tečka  (takto označené knihy nelze absenčně vypůjčit) a zjistit, zda naše karta byla  aktivována v půjčovně v přízemí. Poté:

V případě, že se vyskytly problémy, obraťte se na knihovníka.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.