Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Obecné informace

Centrum vědecké informace a Akademické knihovny nabízí přístup k elektronickým zdrojům ze všech vědeckých disciplín. Jedná se plnotextové databáze bibliografické i faktografické. Předplacené databáze jsou dostupné na místě v síti SU (nebo EU), nebo také pomocí dálného přístupu pro Slezskou univerzitu i Ekonomickou univerzitu.

Zkoušky a novinky:

Encyclopedia of Life

The Internet Archive

 

 

CINiBA nabízí školení pro studenty, doktoranty a také pro vědecké pracovníky z oblasti používání elektronických zdrojů

Školení z elektronických zdrojů humanitních, sociálních a matematicko-přírodovědeckých věd
Kontakt: dr Aneta Drabek    
telefon: 32 786 51 33
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Školení z ekonomických zdrojů ve specialistických knihovnách EU
Kontakt: Aleksandra Dudek (koordinátor fakultních knihoven)
telefon: 32 257 73 49

Školení z ekonomických zdrojů v CINiBA
Kontakt: mgr Małgorzata Kwiatkowska
telefon: 32 786 51 62
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Szkolenia w zakresie korzystania ze źródeł elektronicznych.

Biblioteka UŚ umożliwia publikowanie studenckich prac naukowych w ŚBC.

 

Biblioteka American Corner

Zapraszamy do korzystania z ponad 30 różnych źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece American Corner

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.