Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Jak wypożyczyć i zwrócić książkę?

Na książki zgromadzone w magazynach otwartych (tzw. wolny dostęp) czytelnicy nie wysyłają żadnych zamówień. Wystarczy:

Książki zgromadzone w magazynach zamkniętych zamawiane są poprzez katalog komputerowy i odbierane w Wypożyczalni w ciągu 7 dni (w przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni).

Zwrotu wypożyczonych dzieł można dokonać:

  • poprzez dostępną 24 godziny na dobę Wrzutnię znajdującą się na zewnątrz budynku; Uwaga! Do korzystania z wrzutni konieczna jest aktywacja legitymacji studenckiej lub pracowniczej jako karty bibliotecznej. Aktywacji dokonujemy w Wypożyczalni na poziomie 0. Wrzutnia nie przyjmuje książek z kont zablokowanych oraz książek, których upłynął termin zwrotu.
  • w Wypożyczalni na poziomie 0 od poniedziałku do soboty w godzinach: 8.00 - 20.00.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.