Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Czego nie można wypożyczać?

  • druków wydanych przed 1950 rokiem,
  • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
  • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych Czytelni,
  • materiałów w złym stanie zachowania,
  • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
  • gazet i czasopism,
  • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status "udostępnianie wolny dostęp".

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.