Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Elektronické časopisy

Seznam "od A do Z"

Databáze z informacemi o elektronických časopisech dostupných v síti Slezské univerzity a Ekonomické univerzity v Katovicích. Fond časopisů je tvořen pomocí následujících databází a plnotextových servisů: EBSCOhost, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, Wiley Online Library, Central and Eastern European Online Library*, HeinOnline*, Westlaw*, Royal Society of Chemistry*, American Physical Society*, Institute of Physics*, ABI/Inform**, Global Market Information Database**, OECDLzskibrary**, JSTOR Mathematics & Statistics Archive**, PsycARTICLES***, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Arianta – Vědecké a oborové polské časopisy elektronické, další servisy periodik s volným přístupem a také přibližně 300 titulů časopisů v rámci předplatného papírové verze s přístupem online. Z časem do seznamu budou zahrnuty elektronické časopisy ze servisů, které jsou  teprve testovány. Seznam časopisů lze prohledávat abecedně, podle oborů, nakladatelů i čísla ISSN.

Poznámky:

* Spojení s databází a plně přístupným časopisem je možné v síti Slezské univerzity

** Ke spojení s databází a plně přístupným  časopisem může dojít v síti Ekonomické univerzity

*** Ke spojení s databází a plně přístupným  časopisem může dojít pouze na Fakultě pedagogiky a psychologie SU

"ARIANTA" – vědecké a odborné polské časopisy elektronické

Databáze obsahuje informace a linky do více než 3000 titulů polských časopisů elektronických. Jedná se o periodika s neomezeným přístupem k plným textům, stejně jako časopisy, které zpřístupňují na svých vebových stránkách obsahy nebo/i abstrakty. 
Databáze je tvořena zaměstnanaci Slezské univerzity: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.

American Chemical Society

Slezská univerzita přistoupila ke konsorciu elektronických časopisů, které vydává American Chemical Society. Členové konsorcia mají přístup ke všem časopisům ACS, k tomu: 
- ke 34 titulům v balíčku Web Editions obsahující ročníky od r. 1996 včetně 
-k balíčku ACS Legacy Archives obsahující zbývající archivní ročníky do r. 1995

American Physical Society

Přístup k 7 titulům American Physicakl Society:
Physical Review A,B,C,D,E 
Physical Review Letters 
Reviews of Modern Physics
Archiwum PROLA http://prola.aps.org

American Institute of Physics

Konsorcium elektronických časopisů vydávaných American Institute of Physics i American Physical Society. Časopisy jsou dostupné na počítačích nacházejících se v síti Slezské univerzity.
Přístup k 9 titulům (spolu s celkovým rozsahem archivních ročníků) American Institute of Physics:
Applied Physics Letters 
Chaos 
Journal of Applied Physics 
Journal of Chemical Physics 
Journal of Mathematical Physics 
Physics of Fluids 
Physics of Plasmas 
Review of Scientific Instruments Physics Today 
Platforma Scitation obsahuje také databázi SPIN, která zahrnuje 2.25 mln. shrnutí článků z důležitých časopisů z oblasti fyziky

Archív "Gazety Wyborczej"

Archív "Gazety Wyborczej" je možné využít ve Studovně CINiBA (ul. Bankowa 11a).

Archív "Gazety Prawnej"

Archív "Gazety Prawnej" je možné využít ve Studovně Knihovny Právnické fakulty a administrace SU (ul. Bankowa 11B).

Archív "Rzeczpospolitej"

Archív "Rzeczpospolitej" je možné využít ve Studovně CINiBA (ul. Bankowa 11a).

Bankovnictví * Finance * Samořízení * Znalosti

Servis "Bankovnictví * Finance * Samořízení - Znalosti on-line" připravil Svaz Polských Banek a Nakladatelství Centra bankovního práva a informací.
Zajišťuje studentům i akademickým učitelům bezplatný přístup k elektronickým verzím časopisů s tématikou: bankovnictví, finance, samořídící administrace (aktuální vydání i dlouholetý archív): "Miesięcznik Finansowy BANK", "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", "Europejski Doradca Samorządowy", "Finansowanie Nieruchomości", "Kurier Finansowy".
Podmínkou pro přístup je registrace (http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11874). 
Individuální konto si mohou založit studenti, posluchači postgraguálního studia a také akademičtí učitelé SU i EU.

CAIRN

Slezská Univerzita díky spolupráci z regionem Wallonie - Bruxelles, dostala bezplatný přístup do platformy CAIRN.
Platforma CAIRN indexuje 200 francouzských časopisů (více než 57000 článků) těchto vědeckých disciplín: ekonomie a řízení (32 titulů), právo (5 titulů), historie a zeměpis (57 titulů), literatura a lingvistika (13 titulů), psychologie (46 titulů), pedagogika (4 tituly), politologie (42 titulů), sociologie (52 titulů), filozofie (12 titulů), vědecká informace (5 titulů), sport (3 tituly). Příznivý navigační systém zajišťuje rychlý přístup k hledaným obsahům.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEEOL zpřístupňuje obsah 519 titulů (z toho 63 polských) z oblasti humanitních a společenských věd týkajících se problematiky Střední Evropy, Wýchodní a Jížní, jež jsou vydávány v Evropě a dále obsahuje vybrané světové časopisy slavistické. 10 časopisů vydává Slezská univerzita. Fond časopisů je neustále obohacován. Tématikou indexovaných časopisů je: archeologie, antropologie, kultura a společenství, ekonomie, vzdělávání, krásné umění, historie, judaistické studie, právo, literatura, jazykověda, filozofie, politologie, sociologie, slavistické studie, diavadlo, film, teologie, věda o náboženství.

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

CEJSH obshuje bibliografické popisy a abstrakty článků, jež se ukazují v českých, maďarských, polských a slovenských vědeckých časopisech věnovaných společenským a humanitním vědám.

Skautské a harcerské časopisy od r.1911

11 časopisů i novin týkající se skautingu, kromě jiného: Skaut, Pismo Młodzieży Polskiej, Lwów, 1911-1939.

Časopisy přístupné ve Studovně CINiBA (nutný login a heslo)

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Gazeta Samorządu i Administracji

- Gazeta Wyborcza

Marketing w Praktyce

Materiały Budowlane

Monitor Księgowego

Newsweek (wersja oryginalna)

Personel i Zarządzanie

Poradnik Gazety Prawnej

Problemy Jakości

Przemysł Spożywczy

Rzeczpospolita

Serwis Prawno-Pracowniczy

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Gazeta Samorządu i Administracji

- Gazeta Wyborcza

Marketing w Praktyce

Materiały Budowlane

Monitor Księgowego

Newsweek (originální verze)

Personel i Zarządzanie

Poradnik Gazety Prawnej

Problemy Jakości

Przemysł Spożywczy

Rzeczpospolita

Serwis Prawno-Pracowniczy

DigiZeitschriften

Portál německých digitálních vědeckých časopisů, z čeho 75 archivních titulů z XIX a XX století ve volném přístupu (Open Access). Jedná se hlavně o časopisy z oblasti matematiky (30 titulů), knihovnictví, práva, historie, filologie.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Portál vytvořený Lund University Libraries. Obsahuje informace týkající se více než 8000 plnotextových vědeckých časopisů v elektronické verzi s volným přístupem. Tématický rozsah zahrnuje většinu akademických disciplín - biologie, chemie, fyzika, matematika, technika, věda o Zemi, jazykověda, literární vědy, umění, historie, sociologie, politologie, psychologie, filozofie, náboženství, vzdělání, řízení a jiné. Seznam bude neustále rozšiřován novými tituly.

EbscoHost

Umožňuje používat mnoho elektronických, plnotextových časopisů, indexovaných v těchto databázích: Academic Search Premier, Academic Search Complete, Agricola, Business Soure Complete, Eric, GeoRef, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Medline, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Newspaper Source, PsycINFO, Regional Business News.

Elektronische Zeitschriftenbibliotheke

Seznam časopisů ze všech vědeckých disciplín tvořený 517 vědeckými knihovnami Evropy. Tituly označené zelenou barvou mají volný přístup.

EmeraldManagement

Tématickým obsahem fondu je hlavně problematika ekonomie, manažérství, marketingu, podnikání a práva, knihovnictví a vědecké informace, řízení vědou a informací. Po vstupu na stránku je třeba zvolit z nabídky 'Browse' možnost 'Books and Journals' a poté link 'Just my subscriptions'

HeinOnline - The Law Journal Library

The Law Journal Library je tvořena kolekcí více než 1250 časopisů v anglickém jazyce z okruhu práva a příbuzných disciplín. Časopisy jsou indexované od prvního ročníku do nejnovějšího čísla, díky nakladateli jsou přístupné v plnotextové verzi. Databázi je možné prohledávat pomocí titulu, článku, autora, témata, zemi vydání, existuje také možnost kontrolovat citování článků.

Po vstupu na portál je třeba zmáčknout „Subscribers click here to enter”. Jestliže se logujete poprvé, je možné, že se objeví žádost potvrdit podmínky licence (Terms of HeinOnline Licence Agreement).

INGENTA

Kolekce více než 14 mln. článků z více než 13 tisíc publikací. Bezplatný bibliografický popis i abstrakt. Má možnost tématického vyhledávání obsahů časopisů a také internetových zdrojů.

Institute of Physics

Servis nabízí přístup k více než 64 časopisů z oblasti fyziky, matematiky i věd o zemi.
Seznam časopisů: http://www1.bg.us.edu.pl/bazy_bib/contentlist2011.pdf

Legalis

V databázi Legalis se nacházejí elektronické verze těchto časopisů:

ADR Arbitraż i Mediacja
Edukacja Prawnicza
Iustitia
Monitor Prawniczy
Monitor Podatkowy
Monitor Prawa Pracy
Nieruchomości
Prawo Mediów Elektronicznych
Prawo Zamówień Publicznych
Studia Prawa Prywatnego

Lex Omega

V databázi Lex Omega se nacházejí elektronické verze následujících časopisů:

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
Europejski Przegląd Sądowy
Finanse Komunalne
Gdańskie Studia Prawnicze
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Glosa
Krajowa Rada Sądownictwa
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Państwo i Prawo
Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator
Prokuratura i Prawo
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Wyznaniowego
Samorząd Terytorialny
Studia Iuridica Toruniensia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Newsweek

Časopis Newsweek (originální verze) od prosince 2012 roku vychází pouze v elektronické verzi. Archív "Newsweeka" je možné použít ve Studovně CINiBA (ul. Bankowa 11a).

Nature

Od 1. září 2010 je časopis Nature přístupný v rámci celostátních akademických licencí. Vstup je z serveru nakladatele Nature Publishing Group; licence umožňuje přístup k aktuálnímu ročníku i ke 4 archivním ročníkům (tzn.v roce 2012 přístup k ročníkům 2008-2012).

Oxford University Press - Law

Slezská univerzita zakoupila přístup k časopisům Oxford University Press. Kolekce obsahuje 40 titulů z oblasti práva. Nakladatel dává k dispozici celý archív. Databáze je dostupná na Fakultě práva a administrace a také v Knihovně Slezské univerzity.

Polish Scientific Journals Contents

Databáze obsahuje bibliografické údaje časopisů z oblasti biologie, zemědělství, které vydává Polská vědecká akademie.

Royal Society of Chemistry

Platforma nabízí 34 tituly časopisů s plným archívem počínaje od r. 1841, dále 52 tituly s přístupem k vybraným ročníkům a také k těmto databázím: interaktivní periodická soustava prvků,
Analytical Abstract WebBase, Catalysts & Catalysed Reactions, Methods in Organic Synthesis, Natural Products Updates, Laboratory Hazards Bulletin, Chemical Hazards in Industry a také ChemSpider.

Project Euclid

Platforma přibližně 60 vědeckých časopisů z oblasti matematiky i statistiky, z toho 15 titulů s volným přístupem v plnotextové verzi a 33 s omezeným přístupem (3-5 let embarga).

Science

Od 1. září 2010 časopis Science je dostupný v rámci celostátních akademických licencí.
Science – přístup je možný z serveru nakladatele American Association for the Advancement of Science, licence dovoluje přístup k aktuálnímu ročníku i k archívu od r.1997.

Science Direct - Polské konsorcium Elseviera; Science Direct (přístupný pomocní Science Server ICM);

Celostátní akademická licence časopisů nakladatelství Elsevier se vztahuje na všechny tituly ze seznamu Science Direct Freedom Collection - asi.1700 časopisů, aktuálních a také archivních, více než 100 titulů, které už přestaly vycházet. Všechny tyto ročníky jsou přístupné od r. 1995. Licence se nevztahuje na časopisy databáze Science Direct, které nejsou přímo vydávány Elsevierem.

Servis ticTOCs Journal Tables of Contents

Knihovna Slezské univerzity doporučuje bezplatný servis vědeckých časopisů v elektronické verzi ticTOCs Journal Tables of Contents.
Servis obsahuje aktuálně obsahy asi 11500 czasopisů 420 nakladatelů. Téměř 300000 článků má linky k plným textům. Licencované tituly Slezské univerzity jsou dostupné v počítačové síti naší školy (např. Elsevier, Springer). V servisu je možné vyhledávat podle názvu, nakladatele i tématicky.

SpringerLinkSpringerLink (přístup prostřednictvím Science Server ICM)

Celonárodní akademická licence časopisů nakladatelství Springer obsahuje 1955 titulů. Přístup prostřednictvím serveru nakladatele, obsahuje komplet aktuálních ročníků i archivní čísla.

Wiley Online Library

Databáze obsahuje kolekci časopisů, kromě jiného také z chemie, fyziky, matematiky, informatiky, biotechnologie, ochrany životního prostředí, společenských a humanitních věd. Kolekce obsahuje 1367 titulů časopisů s dostupným archívem od r. 1997

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.