Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Limity vypůjček

Nařízení
Č. 5/2012 r.
Ředitele Centra Vědecké informace a Akademické knihovny
ze dne 11. září 2012 r.

V souladu s Pravidly zpřístupňování fondu v CINiBA (příloha k Ustanovení
č. 121 Senátu SU ze dne 13. března 2012) nařizuji tyto následující čtenářské limity:

 


Základní statut

Výpůjčky

Limit Lhůta
Vědečtí a didkatičtí zaměstanci Su a EU 30 16 týdnů
Zbývající zaměstanci SU a EU 15 8 týdnů
Studenti SU a EU 15 8 týdnů
Studenti Mat.-Fyz.-Chem. fakulty SU 20 8 týdnů
Studenti Fakulty biologie a ochrany přírody 20 8 týdnů
Studenti Mezifakultních individuálních studií SU 20 8 týdnů
Studenti Slezské mezinárodní obchodní školy 15 8 týdnů
Doktoranti SU i EU 20 8 týdnů
Posluchači postgraduálních studií SU a EU 5 8 týdnů

Studenti, doktoranti, posluchači postgraduálních studií jiných vysokých škol

(na základě podepsaných trojstranných smluv mezi SU A EU)

5 8 týdnů
Bývali zaměstnanci (důchodci SU a EU) 5 8 týdnů
Kauce 3 4 týdny

Nařízení je právoplatné v momentě podepsání

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Ředitel Centra Vědecké informace

a Akademické knihovny

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.