Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Skanowanie bezpłatne

Do dyspozycji czytelników CINiBA pozostaje 5 samoobsługowych skanerów książkowych zlokalizowanych na 3 poziomach gmachu:

  • na poziomie 0 znajduje się skaner podłączony do Sieci;
  • na 1 poziomie znajduje się skaner do którego należy podłączyć pendrive lub inny rodzaj pamięci przenośnej (łącze USB, urządzenie nie jest podpięte do Internetu!), oraz 1 skaner podłączony do Sieci;
  • na poziomie 2 znajdują się kolejne 2 skanery podłączone do Sieci, pliki można przesłać pocztą.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.