Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Załącznik nr 1. Rodzaje pomieszczeń

Załącznik nr 1

 

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Liczba miejsc

Opis

Sala Konferencyjna
Poziom 0

131,32 m2

 

13.5m x 8m

 

90

 

krzesła (90 + 3 przy stole prezydialnym)

 

komputer stacjonarny, projektor obrazu z możliwością sterowania
z własnego komputera przenośnego, ekran opuszczany z góry, system nagłośnienia wyposażony w 2 mikrofony (w tym
1 bezprzewodowy) oraz możliwość odtwarzania dźwięku
z komputera stacjonarnego, odtwarzacz DVD;

 

brak możliwości:

- zmiany ustawienia mebli,

- zwiększenia ilości miejsc,

- zwiększenia ilości mikrofonów,

- uzyskania sygnału do rejestracji dźwięku;

 

Sala Dydaktyczna

Poziom 0

111,6 m2

 

13m x 8m

 

40

 

krzesła (40 + 3 przy stole prezydialnym),

stoły (12 ustawionych w podkowę + 2);

 

komputer, projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie mobilne;

 

możliwość zmiany ustawienia mebli wewnątrz sali;

brak możliwości zwiększenia ilości miejsc;

Hol

Poziom 0

351,56 m2

-

wyłącznie jako powierzchnia wystawowa
z możliwością zainstalowania nagłośnienia przenośnego
do obsługi wernisaży;

Kawiarenka

76,27 m2

 

8.7m x 8.7m

-

pomieszczenie na potrzeby organizacji poczęstunku dla uczestników wydarzenia;

 

stoliki niskie 65 x 65 cm (10 szt.), fotele (20 szt.); lada + stołki wysokie (5 szt.), przedłużacz 5-gniazdkowy;

 

warnik 15 l (urządzenie do gotowania i przechowywania wrzącej wody) – ogólnodostępny dla wszystkich Użytkowników CINiBA;

 

możliwość zmiany ustawienia stolików i foteli;

 

brak możliwości:

- udostępniania stołów na potrzeby organizacji poczęstunku,

- udostępniania naczyń, zastaw stołowych itp.

 

Dodatkowe wyposażenie możliwe do zainstalowania
w udostępnianych pomieszczeniach

tablica interaktywna – sterowanie tablicy oraz materiały multimedialne zapewnia użytkownik sali. Istnieje możliwość wykorzystania tablicy jako mobilnego Centrum Video;

aparatura do tłumaczeń symultanicznych na 100 użytkowników
z wyposażaniem elektronicznym dla 2 zespołów tłumaczy (użytkownik musi zapewnić kabiny tłumaczy oraz obsługę translatorską).

§ 2. Regulaminu organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej:

Pkt. 5. Dodatkowy sprzęt multimedialny, którym dysponuje CINiBA (zgodnie z Załącznikiem nr 1) może się znaleźć w danej sali
po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pkt. 6. Wnioskodawca, który planuje wykorzystanie własnego sprzętu multimedialnego niezbędnego do organizacji wydarzenia jest zobowiązany zaznaczyć to we wniosku oraz odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia uzgodnić szczegóły
z tym związane. CINiBA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do użycia na terenie gmachu sprzętu o nieodpowiednich parametrach.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.