Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Příloha č. 2. Žádost o zpřístupnění místností v budově CINiBA

Jméno žadatele

 

 

Stručný opis události

 

 

 

Datum

 

V hodinách od do

 

 

Druh místnosti


(* podtrhněte správnou odpověď)


 

 

 

Hala (přízemí)

   Didaktický sál (přízemí)

   Konferenční sál (přízemí)

   Seminární sál (2. patro)


 

Plánovaný počet účastníků

 

Informace o plánovaném pohoštění pro účastníky události

 

Dodatečné nutné vybavení

 

Zodpovědná osoba ze strany žadatele

Kontaktní údaje

(telefon, e-mail)


 

 

Kontaktní osoby ze strany CINiBA:

Ve věcech týkajících se termináře událostí, rezervace sálů atp.


 

 

 

Ve věcech týkajících se public relations, reklamy spolu s reklamním materiálem, médií, image CINiBA itd.

 

 

 

 

Ve věcech týkajících se vybavení dostupných mistností, technické otázky itd.

 

 

 

Ve věcech týkajících se přístupnosti a obsluhy informatického vybavení, sítě Internet atp.


 

 

Asystentka Ředitele Centra

dr Katarzyna Wyszyńska

tel.: 32 786 5004, 506 212 927

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Specialista ve věci reklamy a public relations

Tiskový mluvčí


mgr Jadwiga Witek

tel.: 32 786 5008, kom. 512 120 774

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zbigniew Berdys

Vedoucí objektu

tel. 32 786 5007,  512 120 740

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

mgr inż. Andrzej Koziara

Vedoucí Informatického Oddělení

tel. 32 786 5011, 502-032-179

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Poznámky

 

 

 

 

………………………..                      …………………                                    …………………

Datum                                                         Žadatel                                     Ředitel CINiBA

 

Prohlašují, že jsem se seznámil/a s Pravidly organizace událostí v budově Centra Vědecké informace a Akademické knihovny a souhlasím s jeho zněním.

 

………………………..                           ……………………

Datum                                                         Žadatel

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.