Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Załącznik nr 3. Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA (wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA)

 

Nazwa Wnioskodawcy

 

 

 

Zwięzła charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

 

Data i godziny

 

 

Rodzaj pomieszczenia


(* proszę podkreślić właściwe)

 

 

Hol (poziom O)

Sala Dydaktyczna (poziom 0)

Sala Konferencyjna (poziom 0)

Kawiarenka

 

 

Potrzebne dodatkowe wyposażenie

 

 

 

 

Planowana liczba uczestników

 

 

Informacja o planowanym poczęstunku dla uczestników wydarzenia

(*jeśli dotyczy – dane kontaktowe firmy cateringowej)

 

 

 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wnioskodawcy

dane kontaktowe  (telefon, e-mail)

 

 

Osoby do kontaktu ze strony CINiBA:

 

w sprawach dotyczących kalendarza wydarzeń, rezerwacji sal itp.

 

 

 

W sprawach dotyczących public relations, promocji, w tym materiałów promocyjnych, mediów, wizerunku CINiBA itp.

 

 

 

w sprawach dotyczących udostępniania pomieszczenia dla cateringu

 

 

 

w sprawach dotyczących udostępnianych pomieszczeń, ich wyposażenia, kwestii technicznych itp.

 

 

dr Katarzyna Wyszyńska

Asystent Dyrektora Centrum

tel.: 32 786 5004, 506 212 927

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

lic. Patrycja Patrzykowska

Public Relations

tel.: 32 786 5008

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Grażyna Grodecka

tel. 32 786 5009

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

inż. Michał Długokęcki

tel. 32 786 5013, 508-110-762

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

………………………..                      ………………………………                  ……………. …………………………………………………………………..

data                                                    wnioskodawca                                                                                   CINIBA

(za zgodność z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINIBA)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINiB-y i akceptuję jego zapisy. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy dla potrzeb organizacji wydarzenia (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.).

………………………..                                                                                                                        ……………………………………..

data                                                                                                                                                            wnioskodawca


CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA  CINIBA (karta organizacji wydarzenia)

 

CINiBA jest :

(podkreślić właściwe)

 

 

 

współorganizatorem wydarzenia / udostępniającym pomieszczenia

 

 

Imię i nazwisko pracownika proponującego organizację wydarzenia

 

 

 

Imię i nazwisko formalnego opiekuna wydarzenia

 

 

 

Informacja o porozumieniu

 

 

 

Osoby dokonujące przekazania / odbioru:

 

 

przekazanie

 

odbiór (data)

 

udostępnionych pomieszczeń

 

 

 

sprzętu informatycznego

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

……………………….                       ………………………………………………..                     …………………………………..………………………

data                                                 formalny opiekun wydarzenia                                                     Kierownik Biura Centrum

CZĘŚĆ C– WYPEŁNIA  CINIBA (protokół przekazania/odbioru sal)

I. Przekazanie: Dnia……………………..nastąpiło przekazanie wyszczególnionych poniżej sal wraz ze wskazanym wyposażeniem
na okres ……………………………………….

l.p.

sala wraz ze stałym wyposażeniem

udostępnione klucze (numer)

dodatkowe wyposażenie

1.

Sala Konferencyjna

016, 016a

2.

 

Sala Dydaktyczna

 

 

014, 014a

 

3.

Hol

 

---------

 

4.

 

Kawiarenka

 

 

019, 020

 

 

……………………………………….                      ………………………………………..                                               ………………………………….

podpis przekazującego pomieszczenia                      podpis przekazującego sprzęt                                                                           podpis wnioskodawcy

 

II.Odbiór: Dnia …................................. nastąpił odbiór w/w sali/sal wraz z udostępnionym wyposażeniem. Nie stwierdzono braków/szkód.

 

………………………………………….

podpis odbierającego pomieszczenia

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.