Załącznik nr 3. Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA
Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Załącznik nr 3. Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA (wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA)

Nazwa Wnioskodawcy

 

Zwięzła charakterystyka przedsięwzięcia

 

Data i godziny

 

Rodzaj pomieszczenia
(* proszę podkreślić właściwe)

 

Hol (Poziom O)

Sala Dydaktyczna (poziom 0)

Sala Konferencyjna (poziom 0)

Sala Seminaryjna (poziom 2)

Kawiarenka

Potrzebne dodatkowe wyposażenie

 

Planowana liczba uczestników

 

Informacja o planowanym poczęstunku dla uczestników wydarzenia

(*jeśli dotyczy – dane kontaktowe firmy cateringowej)

 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wnioskodawcy

dane kontaktowe  (telefon, e-mail)

 

Osoby do kontaktu ze strony CINiBA:

w sprawach dotyczących kalendarza wydarzeń, rezerwacji sal itp.

 

 

 

 

w sprawach dotyczących public relations, promocji, w tym materiałów promocyjnych, mediów, wizerunku CINiBA itp.

 

 

w sprawach dotyczących wyposażenia udostępnianych pomieszczeń, kwestii technicznych itp.

 

 

 

 

 

w sprawach dotyczących udostępnianych pomieszczeń, ich wyposażenia, kwestii technicznych itp.

 

 

 

dr Katarzyna Wyszyńska

Asystent Dyrektora Centrum

tel.: 32 786 5004, 506 212 927

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

mgr Jadwiga Witek

Specjalista ds. promocji i public relations, rzecznik prasowy

tel.: 32 786 5008, kom. 512 120 774

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Grażyna Grodecka

Biuro Centrum

tel. 32 786 5009,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

inż. Michał Długokęcki

Biuro Centrum

tel. 32 786 5013, 508-110-762

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

………………………..                      ………………………………               ……………. …………………………………………………………………..

Data                                                    wnioskodawca                                                                                   CINIBA 
(za zgodność z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINIBA)

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem organizacji wydarzeń w gmachu CINiBA i akceptuję jego zapisy.

………………………..                                                                                                                                       ……………………………………..

Data                                                                                                                                                                           wnioskodawca

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA  CINIBA (karta organizacji wydarzenia)

CINiBA jest :

(podkreślić właściwe)

 

 

współorganizatorem wydarzenia / udostępniającym pomieszczenia

Imię i nazwisko pracownika proponującego organizację wydarzenia

 

Imię i nazwisko formalnego opiekuna wydarzenia

 

Informacja o porozumieniu

 

Osoby dokonujące przekazania / odbioru:

 

przekazanie

 

odbiór (data)

udostępnionych pomieszczeń

 

 

 

sprzętu informatycznego

 

 

 

Uwagi

 

 

 

……………………….                       ………………………………………………..                     …………………………………..………………………

Data                                                formalny opiekun wydarzenia                                                     Kierownik Biura Centrum

CZĘŚĆ C– WYPEŁNIA  CINIBA (protokół przekazania-odbioru sal)

I. Przekazanie: Dnia…………….nastąpiło przekazanie wyszczególnionych poniżej sal wraz ze wskazanym wyposażeniem na okres ……………

l.p.

sala wraz ze stałym wyposażeniem

dodatkowe wyposażenie

1.

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

..............................................................                              ....................................................                                 ...........................................

podpis przekazującego pomieszczenia                                 podpis przekazującego sprzęt                                      podpis wnioskodawcy

II.Odbiór: Dnia …................................. nastąpił odbiór w/w sali/sal wraz z udostępnionym wyposażeniem. Nie stwierdzono braków/szkód.

 

..............................................................

podpis przekazującego pomieszczenia

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.