Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Zapraszamy do biblioteki otwartej

Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00. Korzystanie z naszych zasobów na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej.

Centrum pełni tradycyjne funkcje uniwersyteckiej biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Jednocześnie realizuje nowe zadania uwzględniające różne grupy użytkowników. Oznacza to, że z zasobów CINiBA mogą korzystać wszyscy.

Zapraszamy!


Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.