Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Podpisanie umowy Śląskiego Klastra NANO

Podpisanie umowy Śląskiego Klastra NANO4 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Głównym celem Śląskiego Klastra NANO będzie wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

 

 

Śląski Klaster NANO umożliwi stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku. Będzie on również swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży nanotechnologicznej oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie nanotechnologii.

Sygnatariuszami umowy są założyciele klastra reprezentujący:

  • Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET – prezes Zarządu dr inż. Adam Szatkowski,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach – JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
  • Miasto Katowice – prezydent Piotr Uszok,
  • Instytut Metali Nieżelaznych – dyrektor prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
  • oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH – pełnomocnik Piotr Skurzyński.

 

Do członków Śląskiego Klastra NANO należeć mogą przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu.

Do udziału w Klastrze zaproszone są podmioty zainteresowane rozwojem nanonauk i nanotechnologii poprzez bezpośredni udział w projektach, implementację opracowanej technologii lub też opracowywaniem nowych technologii materiałowych. Zainteresowani udziałem w Klastrze proszeni są o kontakt drogą elektroniczną – adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . W ten sposób również można zasięgnąć informacji na temat Klastra.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.