Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Nařízení č. 1/2013 r.: Pravidla používání šatny a skříněk v CINiBA


Nařízení
č. 1/2013r.

Ředitele Centra Vědecké informace a Akademické knihovny
ze dne 20. května 2013r.

V souladu s Pravidly zpřístupňování knižního fondu v CINiBA (příloha k Usnesení č. 121 Senátu SU ze dne 13. března 2012 r.) nařizuji Pravidla pro používání šatny a skříněk pro uživatele CINiBA.
Nařízení platí v momentě podepsání.


Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec
Ředitel Centra Vědecké informace a Akademické knihovny


1.    Uživatelé Centra mají povinost odložit tašky, batohy, deštníky a svrchní oblečení v šatně (otevřená v období na podzim a zimu) nebo v některé ze skříněk zavíraných na klíč, který se nachází na stálo ve skříňce.
2.    Pro použití skříňky v šatně je nutné mít vratnou minci 1 nebo 2 zł, která umožní spustit mechanismus zámku a vytáhnout klíček po zamčení.
3.    Není dovoleno přechovávat ve skříňkách předměty, které by je mohly zašpinit, zničit a které jsou nebezpečné pro osoby nacházející se v Centru a také, které jsou nebezpečné pro budovu.
4.    Věci ve skříňkách je možné uschovávat pouze v době otevření Centra.
5.    V případě, že je skříňka obsazená i po ukončení pracovní doby, má Centrum právo ji komisně otevřít po zakončení práce. Obsah skříňky bude zajištěn u vedoucího budovy.
6.    V případě, že uživatel ztratí klíč, může své věci vyzvednout po komisním otevření skříňky po skončení pracovní doby v Centrum nebo z depozitu.
7.    Osoba, která vyzvedává věci z depozitu, má povinost je přesně popsat, potvrdit jejich odběr na protokole otevření skříňky a také vrátit klíč. V případě ztráty klíče musí dodatečně zaplatit do pokladny částku 50 zł za náklady za výměnu zámku a zhotovení klíče.
8.    Centrum neodpovídá za věci nechané ve skříňkách.
9.    Používání šatny je za darmo.

Režim otevírání skříněk v šatně
1.      Skříňky jsou otevírány komisně.
2.   Komisní otevírání skříněk následuje tehdy, jestliže ve skříňce byly ponechány předměty po pracovní době Centra, nebo v případě, že uživatel ztratil klíč.
3.    Skříňku otevírá vedoucí objektu (nebo osoba, kterou určil) náhradním klíčem v přítomnosti minimálně jednoho zaměstnance  Centrum.
4.     Musí být sepsán protokol o této činnosti. Vzor protokolu je uveden v příloze č.1.
5.    Obsah skříňky bude umístěn ve foliovém sáčku a uzavřen v depozitu. Sáček musí být označený datumem a také číslem skříňky, ze které byly vytaženy předměty.
6.    Osoba, která odebírá z depozitu věci , má povinost je popsat , potvrdit jejich převzetí na protokole otevření skříňky.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.