Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Příloha č. 1 k Pravidlům používání šatny a skříněk v CINiBA (Protokol otevírání skříněk)

Příloha č. 1 k Pravidlům používání šatny a skříněk v CINiBA (Protokol otevírání skříněk)

Protokol otevírání skříněk pdf

Protokol otevření depozitní skříňky
Dne ...
Byla otevřena depozitní skříňka č.  ...
Obsah skřínky ...Podpisy Komise

Protokol vydání věci z depozitu …

Předáno obsah skříňky č.………………. , shodující se s protokolem otevření, z depozitu CINiBA
Paní/Panu …
Poznámky …

Podpis předávajícího                                                                                                              Podpis vyzvedávajícího

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.