Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Załącznik nr 1 do Zasad korzystania z szatni i szafek w CINiBA (Protokół otwierania szafek)

 

 

Protokół otwarcia szafki depozytowej

Dnia ...

otwarto szafkę depozytową nr  ...

Zawartość szafki ...

 

 

 

Podpisy Komisji

 

Protokół przekazania rzeczy z depozytu

Dnia …

przekazano zawartość szafki nr ………………. , zgodną z protokołem otwarcia, z depozytu CINiBA

Pani/Panu …

Uwagi …

 

Podpis przekazującego                                                                                                              Podpis odbiorcy

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.