Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Dálný přístup ke knižnímu fondu pro Slezskou Universitu - Onelog

wymagania techniczne:

Informace pro nové uživatele Onelog:

Pro správné fungování systému je nezbytná prohlížečka Mozilla Firefox (verze nemůže být vyšší než 16) nebo  Internet Explorer 8 (nebo vyšší verze 32-bitová - pro Windows 64 bit je nejčastěji zainstalován na: "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe") a také:

Instalace programu Onelog,

Instalace programu ICA ,

Konfigurace prohlížečky Mozilla Firefox nebo Internet Explorer.

 

Jeżeli pomimo skonfigurowania klienta Onelog zgodnie z instrukcją, spełnienia wszystkich opisanych tutaj warunków oraz wpisania prawidłowego użytkownika i hasła nadal występuje problem z zalogowaniem należy odinstalować klienta Onelog i ponownie go zainstalować. Po tej operacji logowanie powinno przebiec prawidłowo.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy pisać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Uwaga! Problemy w funkcjonowaniu programu Onelog mogą być spowodowane poprzez nieadministrowane świadomie programy firewall ograniczające ruch wychodzący lub przychodzący z komputera jak też programy blokujące tzw. wyskakujące okienka lub blokujące  dodatki systemu przeglądarek. Do funkcjonowania prawidłowego systemu Onelog wymagane są wszystkie poprawki (zarówno opcjonalne jak i krytyczne) instalowane za pomocą funkcji Microsoft Update lub Windows Update.

Po zainstalowaniu ikona Onelog pokaże się na liście programów (w tzw. "starcie") a po kliknięciu również na pasku zadań:

ikona onelog na liście programów

Ikona programu Onelog w pasku zadań

Po kliknięciu w opcję "Login" pojawi się ekran do logowania:

Ikona logowania programu Onelog

Następnie w pasku zadań klikamy w ikonę Onelog i wybieramy opcję "Portal":

Wybieramy opcję Portal z paska programu Onelog

Przy pierwszym korzystaniu z danej bazy danych pojawią się opcjonalnie takie ekrany:

Ekran pojawiający się po pierwszym wejściu do danej bazy

Ekran pojawiający się po pierwszym wejściu do danej bazy

Nie należy próbować niczego zmieniać (loginów lub haseł), a jedynie potwierdzić klikając w "login" lub "submit"

Oznaczenia używane w Onelogu:

  • cała sieć - link jest aktywny zarówno z komputerów domowych, jak i w sieci UŚ,
  • sieć UŚ – link działa wyłącznie na komputerach sieci Uniwersytetu Śląskiego,
  • brak oznaczenia – link działa wyłącznie na komputerach domowych (poza siecią UŚ).

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.