Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysyłania informacji o swoim dorobku za pośrednictwem formularzy e-ZGŁOSZENIE!

 

Informacje o bazie

Kto rejestruje dorobek?

Moduł Sprawozdawczy PBN

Podstawa prawna

 

Wejście do Bibliografii


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

 


e-ZGŁOSZENIE

System umożliwiający pracownikom UŚ zgłaszanie drogą elektroniczną własnych publikacji

 

Typ publikacji Formularz WWW Formularz do druku

Książka

Fragment książki

Artykuł / Wywiad

Recenzja / Polemika

Czasopismo

Wystawa / Koncert

Praca Artystyczna

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.