Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Cennik BGUE i BUŚ

Cennik opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (obowiązuje od 1 października 2018 r.)

Podstawa prawna:
Rozdział I Paragraf 3 Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA

1. Udostępnianie zbiorów

 • zapis kaucyjny (opłata zwrotna) 150,00 zł.,
 • wydanie elektronicznej karty bibliotecznej lub jej duplikatu 10,00 zł.,
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu 1,00 zł. Opłatę należności wobec CINiB-y można uregulować przez system PayU. Opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone",
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu dla wypożyczeń nocnych i weekendowych 10,00 zł.,
 • wysłanie pierwszego monitu 3,00 zł.,
 • wysłanie kolejnego monitu 8,00 zł.,
 • uszkodzenie kodu paskowego lub naklejki wolnego dostępu 2,00 zł.,
 • uszkodzenie etykiety RFID 5,00 zł.,
 • zniszczenie książki, w zależności o stopnia zniszczenia (minimum) 20,00 zł.,

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • sprowadzenie książki z biblioteki krajowej 10,00 zł.,
 • sprowadzenie mikrofilmu z biblioteki krajowej 2,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z biblioteki krajowej według rachunku lub zryczałtowana opłata 4,00 zł.,
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu, digitalizacja zbiorów - z bibliotek krajowych: według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 40,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 20,00 zł.,
 • sprowadzenie kopii z czasopism licencjonowanych (w wersji elektronicznej) z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 40,00 zł.,
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu na specjalne zamówienie za granicą według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z Wielkiej Brytanii 100,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z Wielkiej Brytanii 50,00 zł.,
 • sprowadzenie materiałów z krajów pozaeuropejskich według rachunku + koszt opłaty pocztowej,
 • sprowadzenie z zagranicy książki dostępnej w kraju, ale niemożliwej do zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych   według rachunku + koszt opłaty pocztowej.

Uwaga: do faktur za usługi wystawianych dla użytkowników nie będących studentami lub doktorantami doliczany jest podatek vat

3. Inne usługi (wykonywane w oparciu o zbiory biblioteki)

 • kwerenda bibliograficzna na zlecenie instytucji lub wyszukiwanie bibliometryczne na zlecenie instytucji lub osoby prywatnej - za każdą godzinę pracy pracownika biblioteki 50,00 zł.,
 • kserokopie dla instytucji (A4) 0,50 zł / str.,
 • skan wykonany z materiałów ze zbiorów biblioteki - do formatu A3 - 0,60 zł za 1 plik,
 • skan z mikrofilmu lub mikrofiszy 0,60 zł. za 1 plik,
 • fotografia cyfrowa wykonana z materiałów ze zbiorów biblioteki 3,00 zł. za 1 szt.

4. Pozostałe opłaty

 • za zagubiony numerek z szatni 25,00 zł.,
 • za zagubiony klucz do szafki depozytowej 50,00 zł.,
 • za zagubiony klucz do kabiny pracy indywidualnej 50,00.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.