Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Kurs e-learningowy

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym Przysposobienie biblioteczne.

Przysposobienie biblioteczne

 

 

 

Szkolenie składa się z trzech części:

  • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
  • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
  • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, bibliotekach specjalistycznych oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i pozostali Czytelnicy, którzy również chcieliby zrealizować kurs e-learningowy, powinni założyć konto na platformie.

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dla studentów 1 roku Uniwersytetu Śląskiego

O trybie zaliczenia przedmiotu „przysposobienie biblioteczne” decydują poszczególne Wydziały.

Wydział Filologiczny (Sosnowiec)
e-learning (WFil)
Wydział Filologiczny (Katowice)
e-learning + zajęcia
Wydział Teologiczny zajęcia
Wydział Nauk Społecznych e-learning + zajęcia
Wydział Nauk o Ziemi e-learning + zajęcia
Wydział Pedagogiki i Psychologii e-learning
Wydział Prawa i Administracji e-learning + zajęcia
Wydział Radia i Telewizji e-learning

Zaliczenia do indeksów wpisują pracownicy bibliotek wydziałowych.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.