Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Kopiowanie materiałów

Bezplatné skenování

K dispozici čtenářů CINiBA jsou 4 samoobslužné skenery pro knihy, které se nachází na 3 patrech budovy:

  • na 1. patře se nachází skener, ke kterému lze připojit pendrive nebo jiný druh přenosné paměti (USB), zařízení není zapojeno na Internet!
  • v přízemí a na 2. patře se nachází zapojené skenery do sítě, soubory je možné poslat poštou.

Elektroniczne zamawianie skanów

CINiBA umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający konto w systemie bibliotecznym. Płatności realizowane są poprzez usługę Pay-U. Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika. Więcej informacji w Regulaminie elektronicznego zamawiania skanów oraz Cenniku.

Xero a výtisky

K dispozici čtenářů v budově CINiBA se nachází 4 samoobslužná multifunkční zářízení, která umožňují provádění xerokopií, tištění a skenování (černo-bílé i barevné). Zařízení se nacházejí na všech patrech: 2 v přízemí a po jednom na 1. a 2. patře. Ceník:výtisk A4 mono 0,10 zł, výtisk A3 mono 0,20 zł, výtisk A4 barevně 1,00 zł, výtisk A3 barevně 2,00 zł, skenování 0,04 zł, použití funkce duplex (dvojstranné tištění) sazba x 2.

Fotografování fondů CINiBA

V centru můžete samostatně fotit fondy vlastním fotoaparátem. V případě knižních fondů ze Studovny a z uzavřených skladů souhlas na fotografování uděluje knihovník, který má službu.

Knihovna vykonává platnou službu skenování a zhotovování digitálních fotografií na objednávku:

  • Služba se vztahuje výhradně na materiály, které se nacházejí ve fondech Knihovny nebo jsou získány prostřednictvím Meziknihovní půjčovny,
  • vyplněný formulář objednávky (ke stažení dole) odevzdejte na Informacích v přízemí,
  • v případě větších objednávek si Knihovna vyhrazuje právo účtovat zálohu ve výši 10% z celkové objednávky.

Ceník služeb

Poskytování čtenářům digitálních kopií knihovního materiálu v rámci "Knihovny bez bariér"

Knihovna Slezské univerzity nabízí dodávkovou službu pro studenty SU kopií digitálních knihovních materiálů. Pro osobní použití na objednávku skenujeme, mimo jiné, články z časopisů a vybrané kapitoly z knih. Za účelem získání digitálních kopií materiálů shromážděných v knihovně, obraťte se prosím do Kanceláře pro záležitosti postižených na Slezské univerzitě.

  • Adresa Kanceláře pro záležitosti postižených: ulice Bankowa 14, pokój nr 509, 40-007, Katowice
  • Telefon / Fax: (0-32) 359 1998
  • E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • AIM 1854758
  • Otevírací doba od pondělí do pátku od 7:30 do 15:30

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.