Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Testy i nowości

Psychology Database

Psychology DatabaseTryb dostępu: online UŚ

Dostęp testowy: 18.05-19.06.2017

Psychology Database - wejście do bazy

Baza danych z zakresu psychologii. Indeksuje 640 czasopism, w tym 540 pełnotekstowo (wiele z tych tytułów indeksuje również PsycINFO).

 

The Complete Counseling and Therapy Package

The Complete Counseling and Therapy PackageTryb dostępu: online UŚ

Dostęp testowy: 11.05-18.06.2017

The Complete Counseling and Therapy Package - wejście do bazy

Bogata kolekcja nagrań video i tekstów z zakresu psychologii, psychoterapii, doradztwa zawodowego i poradnictwa.

 

Psychological Experiments Online

Psychological Experiments OnlineTryb dostępu: online UŚ

Dostęp testowy: 11.05-18.06.2017

Psychological Experiments Online - wejście do bazy

Baza zawiera nagrania najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych z XX i XXI wieku. Są to eksperymenty, które miały największy wpływ na socjologię, ekonomię, sztukę, prawo itd.

 

Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works

Academic Video OnlineTryb dostępu: online UŚ

Dostęp testowy: 11.05-18.06.2017

Counseling and Psychotherapy Transcripts, Client Narratives, and Reference Works - wejście do bazy

Baza zawiera ponad transkrypcje ponad 2000 rzeczywistych sesji terapeutycznych. Baza zwiera także pamiętniki, wspomnienia i autobiografie.

 

Education Source

Education SourceTryb dostępu: Online UŚ

  • Czas trwania testu: 8.05-8.07.2017

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów konferencyjnych i wiele innych.

Więcej…

SocINDEX with Full Text

SocINDEX with Full TextTryb dostępu: Online UŚ

  • Czas trwania testu: 8.05-8.07.2017

SocINDEX with Full Text jest bazą z zakresu socjologii. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Więcej…

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX TestsTryb dostępu: Online UŚ

  • Czas trwania testu: 8.05-6.06.2017

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests to obszerna baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca literaturę, materiały audiowizualne, programy interwencyjne i testy z zakresu psychologii z krajów niemieckojęzycznych.

Więcej…

De Gruyter (wybrane tytuły książek)

NASBI

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

De Gruyter - wejście do bazy

Uniwersytet Śląski wykupił dostęp do kilkudziesięciu książek elektronicznych wydawnictwa De Gryuter. Wykupione książki oznaczone są "licensed access"

 

 

JSTOR

JSTOR wejście do serwisu

Tryb dostępu : online UŚ, zasięg chronologiczny : 1769-2012

Zdalny dostęp: HAN UŚ

JSTOR wejście do serwisu

 

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 5 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I - filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II - archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III - historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V - historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII - archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne


Serwis wydawnictw elektronicznych JSTOR udostępnił także bezpłatnie zawartość czasopism opublikowanych przed 1923 r. w Stanach Zjednoczonych oraz przed 1870 w pozostałych krajach. Użytkownicy otrzymali dostęp do prawie 500.000 artykułów z ponad 200 czasopism, co stanowi około 6% całkowitej zawartości na JSTOR.

Legal Source

Legal SourceTryb dostępu: Online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Legal Source: wejście do bazy

Legal Source to pełnotekstowa baza danych z zakresu prawa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Skorzystać można z różnych typów tekstów, m.in. artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.