Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Volný přístup

Co to je volný přístup ke knihám a časopisům?

Jak jsou rozmístěny knihy ve volném přístupu?

Označení knih

Jak si vypůjčit knihu ve volném přístupu, čili Samopůjčovna


Co to je volný přístup ke knihám a časopisům?

alt

Většina knižního fondu se nachází v otevřené zóně a je všeobecně přístupná. Znamená to, že každou knižní jednotku si lze volně prohlédnout a teprve poté se rozhodnout, zda ji použijeme nebo ne.

Půjčování knih ve volném přístupu je samoobslužné díky zařízení Samoobslužné půčovny (ang. Selfcheck) rozmístěných na každém patře budovy. Je možné knihu zanést do přízemí do Půjčovny, kterou obsluhují zaměstnanci Centra. Knihy označené červenou tečkou se nedá vypůjčit, jsou určeny pro použití na místě.

V případě knih z volného přístupu, v elektronickém katalogu se udává pouze lokalizace exempláře, možnost objednat si knihu, nefunguje.

Jak jsou rozmístěny knihy ve volném přístupu?

Knihy v zóně volného přístupu jsou rozděleny do 9 širokých vědních oblastí (každá je označena barvou) seskupených v 447 tématických odděleních. Rozmístěny jsou na třech patrech budovy CINiBA. V každém oddělení se nachází vybrané časopisy z posledních 5 let. Zbývající časopisy lze obědnat do Studovny pomocí elektronického katalogu.

Jak jsou rozmístěny knihy ve volném přístupu?

Knihy v zóně volného přístupu jsou rozděleny do 9 širokých vědních oblastí (každá je označena barvou) seskupených v 447 tématických odděleních. Rozmístěny jsou na třech patrech budovy CINiBA. V každém oddělení se nachází vybrané časopisy z posledních 5 let. Zbývající časopisy lze obědnat do Studovny pomocí elektronického katalogu.

Přízemí 0

Oddělení 7 – Umění, zábava, sport, architektura, grafika, malířství, hudba, fotografie, film, kino, divadlo, urbanistika


Oddělení 8 - Jazykověda, věda o literatuře, krásná literatura


Oddělení 9 - Archeologie, prehistorie, geografie, biografie, historie

 

Patro 1

Oddělení 0 – Obecné oddělení: věda nauka a vědomosti všeobecně, bibliologie, informatika a počítačová technika, manažérství, bibliografie, katalogy, muzejnictví

Oddělení 5 - Matematika a přírodní vědy: astronomie, astrofyzika, geodezie, fyzika, chemie, geologie a blízké vědy, paleontologie, biologie


Oddělení 6 – Aplikovaná věda. Medicína. Technické vědy. Rolnictví

 

Patro 2

Oddělení 1 – Filozofie a psychologie, logika, etika, morálka, praktická filozofie


Oddělení 2 - Náboženství, teologie, věda o náboženství
Oddělení 3 – Společenské vědy. Právo. Administrace. Ekonomické vědy

 

V případě knih ve volném přístupu, elektronický katalog uvádí pouze lokalizaci exempláře, možnost objednat si knihu není aktivní.

Plány pro volný přístup

Přízemí 0

Přízemí 1

Přízemí 2

Označení knih

Označení knih

Pro zajištění celkové samoobsluhy čtenáře (od nalezení správné police až po samostatné vypůjčení) knižní fondy určené do volného přístupu jsou vhodně označené. Hřbety knih a časopisů mají nálepky, které obsahují určité informace:

  • Tenký barevný pásek znamená jedno z devíti vědních odvětví.
  • Pod ním umístěna nálepka obsahuje signaturu volného přístupu, která obsahuje informace potřebné k nalezení knihy na poličce: symbol oddělení, základní údaje o knize a její inventářové číslo.
  • Dokumenty ze zóny s volným přístupem jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčováni tehdy, jestliže jsou označeny červenou tečkou.

Jak si vypůjčit knihu z volného přístupu, čili Samopůjčovna (ang. Selfcheck)

Samowypożyczalnia

Na každém patře budovy CINiBA se nachází zařízení určené k samooblužnému půjčování

  • vypůjčit knihy nacházející se v zóně volného přístupu,
  • kontrola stavu účtu
  • vsuňte kartu,
  • na plošinu položte max. 3 knihy
  • zvolte možnost "wypożycz" a zkontroluje, zda všechny knihy jsou zaregistrované na kontě,
  • vytáhněte kartu.

Je třeba se ujistit, zda se na hřbetě knihy nenachází červená tečka  (takto označené knihy nelze absenčně vypůjčit) a zjistit, zda naše karta byla  aktivována v půjčovně v přízemí. Poté:

V případě, že se vyskytly problémy, obraťte se na knihovníka.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.