Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Zápisy a výpůjční služby

Formulář registrace nových čtenářůurčený pouze pro čtenáře, kteří dosud nebyli zapsáni v žádné knihovně SU a EU

 

Zápisy a knihovnická karta

Výpůjčky

Meziknihovní půjčovna

Kdo si může vypůjčit z knižního fondu?

 • Zaměstnanci a důchodci SU a EU,
 • Studenti bakalářských a navazujících magisterských studií, ucelených magisterských studií, posluchači doktorských studií SU a EU, dále posluchači postgraduálních studií těchto škol.
 • na principu vzájemné pomoci: studenti bakalářských a navazujících magisterských studií, ucelených magisterských studií, posluchači doktorských studií, dále posluchači postgraduálních studií vysokých škol, které mají uzavřeny patřičné trojstranné dohody z SU a EU. Zaměstnanci těchto škol jsou oprávněni k půjčování knih na základě meziknihovního reversu nebo zaplacené knihovnické kauce,
 • Akademičtí učitelé jiných škol, vedoucí pracovníci nestátních firem a organizací, zaměstnanci jednotek teritoriální samosprávy a také další plnoletné osoby na základě zaplacené knihovní kauce.

Trojstranné dohody

Slezská politechnika (od 11.04.2013 r.), ASP- Akademie krásných umění v Katovicích (od 11.06.2013 r.), Slezská lékařská univerzita (od 27.06.2013 r.)

 • Studenti Slezské politechniki, ASP v Katovicích a Slezské lékařské univerzity, kteří se chtějí zapsat do Centra, musí mít index s razítkem své Hlavní knihovny a studentskou legitimaci;
 • studenti Slezské univerzity, kteří se chtějí zapsat do Hlavní knihovny Slezské politechniky, do Knihovny ASP v Katovicích, nebo do Knihovny Slezské lékařské univerzity, musí mít index s razítkem Centra a studentskou legitimaci;
 • studenti Ekonomické univerzity, kteří by se chtěli do výše uvedených knihoven zapsat, musí mít zvláštní potvrzení vydané Půjčovnou Centra a studentskou legitimaci;
 • Studenti, doktoranti, posluchači postgraduálních studií z jiných vysokých škol (na základě podepsaných trojstranných dohod s SU a UE)  si mohou zapůjčit 5 exemplářů na 8 týdnů.

Jak se zapsat?

Zapisujeme se online: tak, že vyšleme vyplněný Formulář "Registrace nových čtenářů" (je určený pro osoby, které si nikdy nepůjčovaly v síti knihoven SU a EU, nebo postupují na další stupeň studií. Zbývající čtenáři aktivují kartu/legitimaci v příslušné knihovně):

 • na formuláři v poli: číslo dokumentu, zapisujeme rodné číslo;
 • po vyplnění a vyslání formuláře systém zobrazí číslo (identifikátor), který je možné použít jako login na kontě;
 • Pozor! Nově založené konto bude blokováno tak dlouho, dokud osobně nepotvrdíte údaje – během 14 dní od momentu vyslání formuláře, je třeba se osobně přihlásit do knihovny s příslušným dokladem;
 • zaměstnanci a studenti SU a EU, kteří mají zaměstnaneckou elektronickou kartu nebo studentskou elektronickou kartu, je v půjčovně aktivují na knihovnické legitimace.

Jaké dokumenty jsou nezbytné, aby se zapsat do knihovny?

Podmínkou zapsání do knihovny je vyplnění a zaslání registračního formuláře na stránce WWW Centra, občanský průkaz a také:

 • pro zaměstnance SU a EU: potvrzení o místě zaměstnání nebo aktualní legitimace zaměstnance; pro důchodce SU i EU –potvrzení z univerzity o tom, že patří mezi její bývalé zaměstnance, kteří odešli do důchodu;
 • pro studenty a doktoranty SU a EU: v případě, že škola vystavuje tradiční indexy – studentskou legitimaci/doktorantskou a také index z aktuálním zápočtem na další semestr, v případě, že škola nevydává indexy – aktuální průkaz studenta/doktoranta;
 • pro posluchače postgraduálních studií SU a EU: průkazka posluchače nebo potvrzení, že daná osoba je posluchačem postgraduálních studií;
 • pro studenty, kteří podespali trojstrannou smlouvu z SU a E: index nebo karta posluchače z razítkem knihovny své školy (v případě, že škola vydává tradiční indexy) a studentská/doktorantská legitimace;
 • pro zbývající osoby: potvrzení o zaplacení kauce.

Jaké dokumenty mohou plnit roli knihovnické leigtimace?

 • v případě zaměstnanců SU a EU – elektronická zaměstnanecká karta (UE) nebo elektronická karta Printoscope (SU),
 • v případě studentů – elektronická legitimace studentská,
 • v případě zbývající čtenářů – vydaná při zapisování do knihovny elektronická knihovnická karta.

elektronická zaměstnanecká karta (UE)

elektronická karta Printoscope (SU)

elektronická knihovnická karta elektronická legitimace studentská

Jak si vypůjčit a jak vracet knihu?

Knihy, které se nacházejí v otevřených skladech (tzv. Volný přístup) si čtenáři mohou vypůjčit bez žádných objednávek. Stačí:

 • si vyhlédnout odpovídající exemplář na poličce (bez červené tečky),
 • poté zaregistrovat knihu samostatně na svém kontě pomocí speciálního zařízení (Samopůjčovna, ang. Selfcheck) nebo použít tradiční půjčovnu, která se nachází v přízemí.
 • Pozor! Čtenář nemá možnost si vypůjčit dvě stejná vydání toho samého titulu.
 • Knihy shromážděny v uzavřených skladech lze objednat pomocí počítačového katalogu a vyzvednout je třeba v půjčovně během 7 dní (v případě, že knihy nebudou vyzvednuty včas, bude konto čtenáře zablokováno na dobu 14 dní).

Půjčené knihy lze vrátit:

 • pomocí Biblioboxu, který je dostupný 24 hodin a nachází se na venkovní straně budovy; Pozor! Pro použití Biblioboxu je nutné aktivovat studentskou nebo zaměstnaneckou kartu na knihovnickou kartu. Aktivace se provádí v půjčovně v přízemí. Bibliobox nepřijímá knihy ze zablokovaných kont a také knihy, s prošlou lhůtou vrácení.
  V půjčovně v přízemí od pondělí do soboty od: 8.00 – do: 20.00.

Kolik knih a na jak dlouho si můžete půjčit?

 • Vědečtí a didaktičtí pracovníci SU a EU 30 jednotek na 16 týdnů
 • Zbývající zaměstnanci SU a EU 15 jednotek na 8 týdnů;
 • Studenti SU a EU 15 jednotek na 8 týdnů;
 • Studenti Fakulty Matematiky, Fyziky a Chemie, Fakulty biologie a ochrany prostředí, Studenti Mezifakultních individuálních studií SU a také doktorand SU a EU 20 jednotek na 8 týdnů;
 • Studenti Slezské mezinárodní obchodní školy 15 jednotek na 8 týdnů;
 • Posluchači postgraduálních studií SU a EU 5 jednotek na 8 týdnů;
 • Studenti, doktorandi, posluchači postgraduálních studií jiných vysokých škol (na základě podepsaných trojstranných smluv se SU a EU), dále bývalí zaměstnanci v důchodě SU a EU 5 jednotek na 8 týdnů;
 • Jiné osoby (kauční konta) 3 jednotky na 4 týdny.

Výpůjčky "na noc" a "na víkend

Knihy, které měly status: „zpřístupňování volný přístup” nebo „k používání na místě” mohou být v určitých případech vypůjčeny na noc nebo na víkend. Rozhoduje o tom knihovník.

 1. půjčování „na noc” maximálně 2 exempláře, nejdříve jednu hodinu před uzavřením CINiBA; knihy musí být vráceny nejpozději do 10:00 na druhý den,
 2. „na víkend” maximálně 3 exempláře, půjčení je možné poslední pracovní den před volnem, nejdříve hodinu před uzavřením, knihy musí být vráceny nejpozději do 10.00 prvního pracovního dne CINiBA po volnu. 

Nepůjčuje se

 • tisky vydané před r. 1950,
 • speciální fondy, vzácná a cenná díla,
 • díla, jež se nacházejí v příručním fondu studoven,
 • materiály ve špatném stavu,
 • díla zapůjčená z jiných knihoven domácích i zahraničních,
 • noviny a časopisy,
 • jiné materiály určené k používání na místě, nebo „zpřístupňování volný přístup

Samodzielne przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)

Książkę można samodzielnie prolongować, jeżeli:

 • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
 • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • książka wcześniej nie została prolongowana w Wypożyczalni,
 • książka nie była wcześniej już prolongowana 3 razy.

Uwaga! Każdą książkę można prolongować do 3 razy. Dlatego też aby móc maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia najlepiej prolongować tuż przed upływem daty zwrotu.

Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

 • zalogować się na swoje konto, ikonka znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
 • kliknąć w zakładkę prolongaty (tu trzeba poczekać, bo dane mogą się długo ściągać), pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
 • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
 • po kliknięciu w przycisk tak pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opłaty można dokonać:

 • bezpośrednio w Wypożyczalni
 • poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone")
 • przelewem na konto:


PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.

Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do Wypożyczalni CINiBA.


Jak zrušit knihovní konto a získat potvrzení na výstupním listě?

Konto čtenáře může být zrušeno po vyrovnání všech závazků vůči všem knihovnám integrovaného knihovnicko-informačního systému. Základem pro vyrovnání konta je:

 1. v případě zaměstnanců – výstupní list;
 2. v případě studentů, doktorandů – index s potvrzením z knihoven o vrácení knih z knihoven, jejichž razítka se nacházejí v indexu (v případě, že škola vydává tradiční indexy) a také výstupní list vydaný děkanem
 3. v případě posluchačů postgraduálních studií – legitimace posluchače s potvrzením knihovny o vrácení knih, jedná se o knihovny, jejichž razítka se nacházejí v legitimaci nebo v jiném dokladu totožnosti;
 4. v případě čtenářů, kteří mají konto na kauci-občanský průkaz a potvrzení o zaplacení knihovní kauce. Kauce se nezúročuje.

Meziknihovní půjčovna

Kontakt: e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Meziknihovní půjčovna zajišťuje z jiných knihoven – polských i zahraničních.-knihy, kopie článků z časopisů i jiné materiály, které nemá ve svých fondech Knihovna SU, Hlavní knihovna
EU a ani žádná jiná knihovna v Katovicích.


Služeb Meziknihovní půjčovny mohou využít:

 

 • zaměstnanci a také bývalí zaměstnanci SU a EU, kteří jsou již v důchodě
 • studenti SU i EU, kteří píši magisterské práce a také ve zdůvodněných případech jiní studenti, kteří vlastní pisemné doporučení svého vědeckého vedoucího,
 • doktoranti a posluchači postgraduálních studií SU i EU,
 • jiní doktoranti, jejichž promotoři jsou svázáni s naší univerzitou, nebo jsou účastníky doktorského studia na SU nebo EU (tito čtenáři mají povinnost si založit účet na kauci v CINiBA).

Objednávky musí obsahovat přesné bibliografické údaje hledaných dokumentů a také osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, e-mail a tel.číslo). Objednávky lze zasílat e-mailem ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) nebo osobně v Půjčovně nebo v Informacích v přízemí.

Knihovny nesou odpovědnost za kompletnost vypůjčených materiálů, proto je možné je používat pouze na místě v CINIBA, a to na časové období, které určuje knihovna vlastnící vypůjčený materiál (nevztahuje se na xerografické kopie). Žádost o prodloužení termínu musí čtenář předložit v meziknihovní půjčovně dříve, než vyprší lhůta.

Karta gościa

Obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie, a zamierzają korzystać z Czytelni, kabin do pracy indywidualnej lub wypożyczyć słuchawki do Mediateki. Kartę gościa nieodpłatnie wydaje Wypożyczalnia (poziom 0).

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.