Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Registration and Borrowing

Registration form for new readers - only for the readers that have not been previously registered in library of the US or the UE.

 

Registration and a library card

Borrowing

Interlibrary Loan

Who can borrow the library materials?

 • employees and retired employees of the US and the UE;
 • students of 1st grade and 2nd grade studies, 5-years master degree studies, PhD students at the US and the UE and post-graduate students of these Universities.
 • on the basis of reciprocity: the students of 1st and 2nd grade studies, 5-years master degree studies, PhD students and post-graduate students at universities that have signed appropriate trilateral agreements with the US and the UE.
  The employees of these institutions have the right to borrow books through interlibrary loan service or on the basis of a deposit account in the Library.
 • university teachers of other universities, managers of the companies and non-governmental organizations, local government employees and any other persons who are at least at age of 18 – on the basis of a deposit account.

Umowy trójstronne

Politechnika Śląska (od 11.04.2013 r.), ASP w Katowicach (od 11.06.2013 r.), Śląski Uniwersytet Medyczny (od 27.06.2013 r.), AWF w Katowicach (od 05.11.2015 r.).

 • studenci Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach, którzy chcą się zapisać w Centrum, muszą mieć indeks z pieczątką swojej Biblioteki Głównej oraz legitymację studencką;
 • jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów tradycyjnych, zapisu do CINiBA dokonuje się na podstawie pisemnego potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie macierzystej biblioteki;
 • studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą się zapisać w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Bibliotece ASP w Katowicach,  Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub w Bibliotece AWF w Katowicach, muszą mieć indeks z pieczątką Centrum  oraz legitymację studencką;
 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy chcą się zapisać w wyżej wymienionych bibliotekach, muszą mieć specjalne zaświadczenie wydane przez Wypożyczalnię Centrum oraz legitymację studencką;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) mogą wypożyczyć 5 woluminów na 8 tygodni.

How to register?

Readers can register online: completing and sending the "Registration of new readers" form (designed for people who have never borrowed books in network of the US and UE libraries, or go to the next study level. Others readers should activate their card/student ID card in an appropriate library):

 • in the “document number” readers should enter their Social Security number (PESEL);
 • after completing and submitting the form, the system displays a number (ID) that can be used as a login to a library account;
 • attention! newly created account will be blocked until the reader authenticates his personal data - within 14 days from sending the form, he should report in person to the library with an appropriate document;
 • staff and students of the US and the UE holding, respectively, an electronic employee or student ID card, activate it at the Circulation Desk as a library card;
 • other readers will receive a card at the Circulation Desk.

What documents are required to register in the Library?

A term to register in the Library, is a properly completed and signed reader declaration, ID card and:

 • For employees of the US and the EU: proof of employment or a valid employee ID card, for the retired employees of US and the UE - certificate from the home University confirming retirement;
 • For undergraduate and graduate students of the US and the EU: if the home institution issues traditional indexes - student/PhD student ID card and the index of the current admission to a next semester, if the home institution does not issue the traditional index - valid student/ PhD student ID card;
 • For readers mentioned in § 2 point 3 the first sentence: an index or a student card with the current admission to semester, including his alma mater library stamp (if the school issues traditional indexes) and student/PhD student ID card;
 • For postgraduate students of the US and the UE: a student card or certificate of participation;
 • For other persons: confirmation of introducing library deposit.
 • The formalities relating to the registration of the document must be made in person.

What document serves as a library card?

 • For employees of the Universities - employee electronic card (the UE) or electronic Printoscope card (the US),
 • For students - electronic student ID card,
 • For other readers - electronic library card issued by the registration.

 

employee electronic card (the UE)

electronic Printoscope card (the US)

electronic library card issued by the registration electronic student ID card

How to borrow and return a book?

For the books located in open storehouses (so called free access) readers do not send any orders. It is enough to:

Books stored in closed storehouses are ordered with use of the computer catalogue and should be collected at the Circulation Desk within 7 days (in the case of failure to report at that time for the materials ordered, the reader's account is blocked for a period of 14 days).

Return of borrowed works can be made:

 • through a Drop Box located outside the building, available 24 hours a day; Attention! To use the Drop Box, a student ID card or an employee card activated as a library card is required. Activation can be made at the Circulation Desk on Level 0. The Drop Box will not accept books from blocked accounts and books for which the return date has expired.
 • at the Circulation Desk, Level 0, Monday to Saturday: 8.00 am - 8.00 pm.

How many books and for how long can be borrowed?

 • Researchers and teaching staff of the US and the UE - 30 volumes for 16 weeks;
 • Other employees of the US and the UE - 15 volumes for 8 weeks;
 • Students of the US and the EU - 15 volumes for 8 weeks;
 • Students of the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, the Faculty of Biology and Environmental Studies and the Interdepartmental Individual Studies at the US, the US and the UE PhD students - 20 volumes for 8 weeks;
 • Students of the Silesian International Business School - 15 volumes for 8 weeks;
 • Post-graduate students of the US and the UE - 5 volumes for 8 weeks;
 • Students, PhD students and post-graduate students of other universities (based on tripartite agreements with the US and UE) and retired employees of the US and the EU - 5 volumes for 8 weeks;
 • Other readers (deposit accounts) - 3 volumes for 4 weeks.

Borrowings "for the night" and "for weekend"

Books with the "Available on-site only (free access)" or “Available on-site only” status may be, in justified cases, borrowed for the night or for a weekend. Recognition of justification is left to discretion of the librarian.

  1. borrowing "for the night" - no more than two volumes, not earlier than one hour before CINiBA closing time. The materials must be returned by 10.00 am on the next working day,
  2. "for weekend" - no more than three volumes; materials can be borrowed on CINiBA last day of work before the break, but not earlier than one hour before closing. The materials must be returned by 10.00 am on the first day of CINiBA work after the break.

   What cannot be borrowed?

   • prints published before 1950,
   • special collections, rare and valuable works,
   • works which can be found in the reference collections in the reading rooms,
   • materials in poor condition,
   • works borrowed from other Polish and foreign libraries,
   • newspapers and magazines
   • other documents, which are exclusively for use on-site or have "Available on-site only (free access)" status.

   Samodzielne przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)

   Książkę można samodzielnie prolongować, jeżeli:

   • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
   • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
   • książka wcześniej nie została prolongowana w Wypożyczalni,
   • książka nie była wcześniej już prolongowana 3 razy.

   Uwaga! Każdą książkę można prolongować do 3 razy. Dlatego też aby móc maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia najlepiej prolongować tuż przed upływem daty zwrotu.

   Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

   • zalogować się na swoje konto, ikonka znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
   • kliknąć w zakładkę prolongaty (tu trzeba poczekać, bo dane mogą się długo ściągać), pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
   • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
   • po kliknięciu w przycisk tak pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

   Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów

   W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opłaty można dokonać:

   • bezpośrednio w Wypożyczalni
   • poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone")
   • przelewem na konto:


   PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

   W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.

   Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do Wypożyczalni CINiBA.


   How a library account can be cancelled and how to settle a circulation card?

   Cancellation of the account can be done after satisfaction of liabilities in respect of all the libraries in the integrated library-information system. The basis of cancellation of the account is:

   1. In the case of employees – circulation card;
   2. In the case of students and PhD students - index with a confirmation of books return from libraries, which stamps appear in it (if the university issues traditional indexes) and circulation card issued by the Dean's Office;
   3. In the case of postgraduate students - the student card confirming the return of books from libraries, which stamps appear in it or an identity document;
   4. In the case of readers with a deposit account - identity card and confirmation of introducing the deposit. No interest rate applies to deposits.

   Interlibrary Loan

   Contact: e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone 32 786 5123, 32 786 5124

   Interlibrary Loan imports from other Polish and foreign libraries books, magazines, articles copies and other materials, which are not in the collections of the US or the UE Library, or any other library in Katowice.

   The Interlibrary Loan can be used by:

   • staff and retired employees of the US and the UE,
   • students of the US and the UE writing theses and in justified cases, other students with the written support of a tutor,
   • PhD students and post-graduate students of the US and the EU,
   • other PhD students affiliated with the university supervisor or persons having PhD programme in the US and the EU (such readers are required to create a deposit account in CINiBA).

   Orders issued should include detailed bibliographic data of the demanded materials and the ordering person’s personal details (name, e-mail and phone number). Orders can be issued by e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), in person at the Interlibrary Loan or at the Reference Desk, Level 0.

   Libraries are responsible for all imported materials, therefore the materials can be used only within CINIBA premises and with obedience of the return date set by the lending library (except for photocopies). An application for any extension of the return date the reader should issue to the Interlibrary Loan before it expires.

   Karta gościa

   Obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie, a zamierzają korzystać z Czytelni, kabin do pracy indywidualnej lub wypożyczyć słuchawki do Mediateki. Kartę gościa nieodpłatnie wydaje Wypożyczalnia (poziom 0).

   Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


   Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.